FrågaFAMILJERÄTTGod man29/10/2018

Har huvudmannen rätt att ta del av handlingar som rör förvaltarskapet?

Har jag som huvudman rätt att begära löpande uppgifter om min ekonomi mot en förvaltare? Blir orolig när jag intecfår veta något, vilka räkningar denne betalar, beloppet etc.

Jag har också fptt höra att en förvaltare har tystnadsplikt mot anhöriga så de får inte ta del av något som rör huvudmannen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får du som huvudman ta del av handlingarna?

Ja, som huvudman har du rätt att ta del av de handlingar som rör förvaltarskapet och förvaras hos överförmyndarnämnden. Detta framgår av 16 kap. 7 § Föräldrabalken. Du har alltså endast rätt att få ut de handlingar som förvaltaren har lämnat in till överförmyndaren och inte handlingar som t.e.x. ligger hemma hos förvaltaren och ännu inte har lämnats in.

Råder sekretess gentemot anhöriga?

Av 16 kap 7 § Föräldrabalken framgår att även huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar har rätt att ta del av handlingarna. Tanken bakom bestämmelsen är att anhöriga ska kunna kontrollera så att förvaltarskapet sköts korrekt. Handlingarna omfattas dock av sekretess enligt 32 kap. 4 § Offentlighet- och sekretesslagen. Av 32 kap. 5 § samma lag framgår att sådana handlingar, utan hinder får lämnas ut till den enskilde själv. Bestämmelsen tar här sikte på 16 kap. 7 § Föräldrabalken som säger att huvudmannen samt make/sambo och nära anhöriga får ta del av handlingar.

Dessa bestämmelser utgör en slags avvägning, å ena sidan ska anhöriga kunna ta del av handlingar för att säkerställa att förvaltaren sköter sitt uppdrag, å andra sidan ska huvudmannen ha rätt till personlig integritet. Kretsen av nära anhöriga som har rätt att ta del av handlingarna bör därmed vara ganska begränsad. Att exakt ange vilka släktingar som omfattas är svårt att svara på utan att veta förutsättningarna i det enskilda fallet men föräldrar och syskon bör uteslutande kunna räknas till den krets som får ta del av handlingarna.

Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare