Har halvsyskon rätt att få delar av huset i arv?

FRÅGA
Min pappa fick ett hus i i gåva av sin pappa.Min mamma och pappa är gifta. Pappa är ensam ägare till huset.Pappa gick bort, vi han ej göra bouppteckning innan mamma gick bort.Pappa har 4 barn, mamma har 2 barn till. Har våra halvsyskon på mammas sida rätt till arv efter huset som va en gåva till pappa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om dina halvsyskon på din mammas sida har rätt till arv efter huset. Om husets värde ska ingå i arvet till dina halvsyskon på din mamma sida. Frågan regleras därför i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

Om husets värde eller delar av det ska ingå i arvet som halvsyskonen har rätt till att bero på om huset är enskild egendom eller giftorättsgods. När någon dör ska en bodelning/bouppteckning mellan makarna upprättas. Egendom som ingår i bodelningen ska värderas och sen delas på hälften mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB,10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Delen som varje make får och eventuell enskild egendom maken/makan har, är maken/makans kvarlåtenskap som ska fördelas på arvingarna.

Det är bara egendom som är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen och delas på hälften mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte klassificeras som enskild egendom. Enskild egendom är egendom som tex. har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller som ena maken/makan har fått som gåva med villkoret att det ska vara just enskild egendom (7 kap. 1 § och 2 § ÄktB).

Beroende på om huset är enskild egendom eller giftorättsgods kommer därför ha betydelse på om dina halvsyskon har rätt till en del av värdet på huset eller inte. Om huset är giftorättsgods kommer huset att ingå i bodelningen som ska ske. Hälften av värdet på huset kommer då att tillfalla din mamma och ingå i hennes kvarlåtenskap som ska delas lika mellan er sex barn (2 kap. 1 § ÄB). Därmed kommer delar av huset värde att ingå i det arv som dina halvsyskon ska få. (Det innebär inte att halvsyskonen behöver få delar av huset, utan halvsyskonen kan då ut annat arv/egendom från mamma som motsvarar värdet som halvsyskonen skulle få av huset).

Om huset inte skulle vara giftorättsgods, utan enskild egendom, kommer huset inte att ingå i bodelningen. Därmed kommer inte hälften av husets värde att tillfalla din mamma i bodelningen. Hela värdet av huset kommer då ingå i din pappas kvarlåtenskap och bara fördelas på din fars fyra barn. Dina halvsyskon kommer då inte ha rätt till arv efter huset.

Så beroende på hur din far har fått huset i gåva med villkor om att det ska vara enskild egendom eller inte kommer påverka om huset ska ingå i bodelningen eller inte. Därmed också påverka om delar av husets värde kommer ingå i det arv som dina halvsyskon ska få ut av din mamma. Om husets givits med villkoret att det ska vara enskild egendom kommer huset i sin helhet att tillfalla din far och bara ingå i hans kvarlåtenskap som ska fördelas på din fars fyra barn. Om huset inte är enskild egendom kan en del av värdet av huset ingå i det arv som halvsyskonen ska få av sin mor.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (780)
2020-01-27 Behöver man betala arvsskatt om man är bosatt i annat landet?
2020-01-26 Avsägelse av rätt till arv och ogiltigt avtal?
2020-01-26 Vilket lands lag tillämpas på min kvarlåtenskap?
2020-01-15 Kan jag ge bort och använda mina pengar hur jag vill?

Alla besvarade frågor (76593)