Har gymnasieelever rätt till busskort vid växelvis boende inom samma kommun?

FRÅGA
Har en gymnasieelev rätt till reseersättning/busskort om eleven har växelvis boende (varannan vecka). Detta om ett boende (där eleven är skriven) har 4 km till skolan och det andra boendet har 14 km till skolan? Bägge boendena och gymnasieskolan ligger i samma kommun.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har alla elever som också har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (exempelvis har rätt till studiebidrag) och som har minst sex kilometer till skolan, rätt till ersättning för resekostnader. Det är elevens hemkommun som är ansvarig för att ge stöd för de dagliga resorna mellan bostaden och skolan, genom exempelvis busskort. (2 § lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor). Med bostad åsyftas i detta fall den plats där eleven är folkbokförd.

Det finns en dom från Kammarrätten i Göteborg (Mål nr 5542-08) där rätten tog ställning till vilken skyldighet kommuner har för det fall att en gymnasieelev har växelvis boende. Omständigheterna i fallet var så gott som identiska med de som du beskriver där gymnasieeleven är folkbokförd på en adress närmre än sex kilometer från skolan, men växelvis bor på en adress längre bort än sex kilometer från skolan och båda boendena samt skolan ligger i samma kommun. Utgången i målet blev att kommunen inte bedömdes vara skyldig att utge reseersättning till en gymnasieelev som är folkbokförd inom sex kilometer från skolan, oberoende av om eleven växelvis bor längre bort. Med detta som bakgrund är det troliga att det fall du beskriver skulle bedömas på samma sätt.

Det korta svaret på din fråga är alltså att gymnasieelever, under de förutsättningar som du beskriver, i en tidigare dom inte har bedömts vara berättigade någon reseersättning/busskort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (355)
2021-06-22 Kan man efter ett namnbyte kräva att sitt nya namn ska ersätta sitt gamla namn på slutbetyg från gymnasieskola?
2021-06-17 Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan

Alla besvarade frågor (94273)