Har gymnasieelever rätt till busskort vid växelvis boende inom samma kommun?

Har en gymnasieelev rätt till reseersättning/busskort om eleven har växelvis boende (varannan vecka). Detta om ett boende (där eleven är skriven) har 4 km till skolan och det andra boendet har 14 km till skolan? Bägge boendena och gymnasieskolan ligger i samma kommun.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har alla elever som också har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (exempelvis har rätt till studiebidrag) och som har minst sex kilometer till skolan, rätt till ersättning för resekostnader. Det är elevens hemkommun som är ansvarig för att ge stöd för de dagliga resorna mellan bostaden och skolan, genom exempelvis busskort. (2 § lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor). Med bostad åsyftas i detta fall den plats där eleven är folkbokförd.

Det finns en dom från Kammarrätten i Göteborg (Mål nr 5542-08) där rätten tog ställning till vilken skyldighet kommuner har för det fall att en gymnasieelev har växelvis boende. Omständigheterna i fallet var så gott som identiska med de som du beskriver där gymnasieeleven är folkbokförd på en adress närmre än sex kilometer från skolan, men växelvis bor på en adress längre bort än sex kilometer från skolan och båda boendena samt skolan ligger i samma kommun. Utgången i målet blev att kommunen inte bedömdes vara skyldig att utge reseersättning till en gymnasieelev som är folkbokförd inom sex kilometer från skolan, oberoende av om eleven växelvis bor längre bort. Med detta som bakgrund är det troliga att det fall du beskriver skulle bedömas på samma sätt.

Det korta svaret på din fråga är alltså att gymnasieelever, under de förutsättningar som du beskriver, i en tidigare dom inte har bedömts vara berättigade någon reseersättning/busskort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”