Har gymnasieelever rätt till busskort?

FRÅGA
Jag är en omyndig gymnasie elev,som efter två terminer har fått sitt gymnasie buss kort indraget. De vill att jag ska cyckla/gå på en cyckelväg som efter ca en tredjedel av vägen leder ut till en bil trafikerad väg med hastigheten 50km/h. Jag undrar om detta ger mig rätt till att behålla mitt buss kort. Då det inte känns särskilt tryggt att bege mig ut på en sådan väg.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har alla elever som också har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (exempelvis har rätt till studiebidrag) och som har minst sex kilometer till skolan, rätt till ersättning för resekostnader. Det är elevens hemkommun som är ansvarig för att ge stöd för de dagliga resorna mellan hemmet och solan, genom exempelvis busskort. (2 § lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor)

I ditt fall gäller alltså att om du har rätt till studiebidrag och bor minst sex kilometer från skolan är kommunen skyldig att ge dig exempelvis ett busskort så att du kan ta dig fram och tillbaka. Har du kortare skolväg än sex kilometer är kommunen däremot inte skyldig att ge dig busskort. Det spelar enligt lag ingen roll vilken typ av väg och hastighetsbegränsningar som gäller på din skolväg.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?