Har förlaget rätt att ändra titel och ange en annan författare?

2020-04-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Om jag har skrivit en bok och ingått ett förlagsavtal, har detta förlag rätt att ändra titel samt uppge en annan författare? Övergår den ideella rätten till verket då ett förlagsavtal upprättas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen.

Vad innebär upphovsrätt?

När man har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har man upphovsrätt till verket oavsett vilken typ av verk det rör sig om (1 §).

Upphovsrätten består av två delar, den ekonomiska rätten och den ideella rätten.

Den ekonomiska rätten innebär en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten (2 §).

Den ideella rätten innebär en rätt att bli namngiven som upphovsman i samband med sitt verk och en rätt till respekt för verket (3 §). Rätten till respekt innebär att verket inte får ändras hur som helst.

Upphovsmannens ekonomiska rätt kan överlåtas till en förläggare genom ett förlagsavtal (31 §). Den ideella rätten kan dock inte överlåtas, vilket innebär att förläggaren alltid måste namnge upphovsmannen och får inte ändra i verket utan att det har godkänts av upphovsmannen.

I ditt fall

Du är upphovsman till din bok och har möjlighet att ingå ett förlagsavtal. Förlaget tar då över din ekonomiska rättighet, men du behåller din ideella rättighet. Det innebär att förlaget inte kan ange en annan författare och inte har rätt att ändra titel om inte du godkänner det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92043)