FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/05/2018

Har förlaget rätt att ändra handlingen i min deckare?

jag har skrivit en deckare som har snappats upp av ett förlag. jag har i olika delar av bokens handling tagit inspiration från fall där jag själv har upplevt. Vi kom överens om att förlaget får exklusiva rättigheter till att trycka och sälja deckaren. Strax innan den ska skickas till tryck vill förläggaren göra lite ändringar. Han är rädd för att någon i den "undre världen" ska känna igen sig i bokens handling, och beslutar därför att ändra handlingen ytterligare. Boken går därefter i tryck, men jag blev inte helt nöjd eftersom storyn har förändrats. Vad ska jag ta mig till.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder stor avtalsfrihet, d.v.s parterna har rätt att bestämma om avtalets innehåll i betydande omfattning, och i detta fallet finns det ingen specifik lag som är direkt tillämplig, bortsett från den mer allmänna avtalslagen. Därför är det av avgörande betydelse vad du och förlaget faktiskt kom överens om. Det framgår i din fråga att förlaget har exklusiv rätt att trycka och sälja deckaren, men inte huruvida de får göra ändringar och hur omfattande ändringarna i sådana fall får vara. Jag rekommenderar dig att läsa igenom avtalet och se vad som står där. Det är vanligt förekommande att avtalet hänvisar till allmänna villkor, standardvillkor eller något liknande, i sådana fall gäller detta också så länge det tydligt framgår att du i och med avtalets ingång accepterar företagets standardvillkor. Om er överenskommelse var muntlig blir det något svårare, då kan många olika omständigheter vid avtalets ingång vara av betydelse, bland annat hur sedvanan ser ut inom förlagsbranschen.

Om du fortfarande är osäker rekommenderar jag att du ringer oss 08-533 300 04 så att vi kan göra en noggrannare bedömning av huruvida ett avtalsbrott föreligger.

Vänligen,

Anton OkicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning