Har föreningar rätt till kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?

2020-10-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejKan en förening göra en kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förvaltningsbesvär
Rätten till förvaltningsbesvär gäller enskilda. Enskilda kan vara alltifrån fysiska personer till aktiebolag till föreningar (42 § Förvaltningslagen).

Kommunalbesvär
Varje medlem av en kommun eller en region har rätt att få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad, detta kallades förr för kommunalbesvär, men numera för laglighetsprövning (13 kap. 1 § Kommunallagen). Vem som är medlem i en kommun regleras i 1 kap. 5 § Kommunallagen.

Medlem av en kommun är den som:

1. Är folkbokförd i kommunen,
2. Äger fast egendom i kommunen eller
3. Ska betala kommunalskatt där.

Även föreningar kan vara medlemmar på någon av grunderna 1-3 uppfylls.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (649)
2021-06-11 Kan ett barn som är placerat i familjehem enligt SoL välja att flytta därifrån?
2021-05-29 Har föräldrarna rätt att underrättas om beslut om LVU?
2021-05-16 Jaktvapentillstånd efter suicidförsök
2021-05-14 Får en kommun gynna anställda framför andra kommunmedlemmar?

Alla besvarade frågor (93108)