FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente13/04/2019

Har föräldrar/syskon rätt till efterarv?

Vi är ett gift par. Den ena av oss har bröstarvingar, den andra inga barn.

Om den av som inte har barn dör först ärver då den andre allt efter den som inga barn har? Ärvs detta med äganderätt eller enbart med förfoganderätt.

Vad händer sedan när den andra dör? Ärver barnen allt eller har den barnlöses föräldrar/syskon då rätt till efterarv? Om de har det, går det att skriva testamente eller något för att reglera redan nu att det inte ska bli tal om efterarv för föräldrar/syskon?

Lawline svarar

Hej, tack för din frågor till Lawline! Jag börjar med att kortfattat svara på dina frågor så utvecklar jag svaren lite nedanför, så kika där om du vill veta lite vad jag grundar mitt svar på.

Svaret på din första fråga är precis som du säger: Om den barnlöse av er dör först så kommer den andra ärva allt med fri förfoganderätt. Efter det att den andra av er dör kommer den barnlöses föräldrar och syskon ha rätt till efterarv. Ni har en möjlighet att skriva ett testamente för att reglera så att föräldrar och syskon inte ska ha rätt till efterarv. Det lagar som reglerar detta är ärvdabalken (ÄB).


Makarnas arvsrätt

Om en make som inte har några barn dör så ärver den efterlevande maken allt (ÄB 3 kap 1 §). Den efterlevande maken kommer ärva allt med fri förfoganderätt. Det innebär i stort sätt att den efterlevande maken kan disponera och använda arvet som den vill. Det finns dock några begränsningar i den fria förfoganderätten, exempelvis kan inte den efterlevande ensam testamentera bort egendomen, man får inte heller skänka bort stora delar av arvet i gåva med avsikten att minska efterarv (ÄB 3 kap 2 § + ÄB 3 kap 3 §)


Efterarv

Som jag förstår det så har den barnlöse av er makar både föräldrar och syskon i livet. Föräldrar och syskon ingår i den 2:a arvsklassen vilket innebär att de har rätt till efterarv (ÄB 3 kap 2 §). När den andra maken dör kommer därför den barnlöses föräldrar/syskon ha rätt till en del av arvet efter den efterlevande makens död.


Testamente

Eftersom föräldrar/syskon är 2:a arvsklassen så finns det möjlighet att testamentera bort deras efterarvsrätt. Det finns därför två olika sätt för er att reglera efterarv för föräldrar/syskon. Det första alternativet är att den barnlöse maken skriver ett eget testamente där hen skriver att den önskar att arvet ska gå till efterlevande maken och att föräldrar/syskon inte ska få något efterarv. Detta innebär i praktiken att den efterlevande maken skulle ärva allt med fri äganderätt – alltså utan begränsningar (ÄB 9 kap). Det andra alternativet är att ni makar tillsammans skriver ett testamente där ni beskriver vad som ska ske vid framtida dödsfall. Då kan ni skriva att den barnlöse makens föräldrar/syskon inte ska ha någon arvsrätt. Det som är viktigt är att den barnlöse maken på något sätt har skrivit testamentet. Detta eftersom det enbart är denne som kan testamentera bort sina föräldrar/syskons rätt till efterarv.


Sammanfattningsvis och rekommendationer

-Om den barnlöse av er dör först så kommer den andra ärva allt med fri förfoganderätt.

- Efter det att den efterlevande maken dör kommer den barnlöses föräldrar och syskon ha rätt till efterarv. Barnen kommer därför inte ärva allt från den sista avlidne.

- Ni har en möjlighet att skriva ett testamente för att reglera så att föräldrar och syskon inte ska ha rätt till efterarv. Det som är viktigt är att den barnlöse maken på något sätt har skrivit testamentet. Detta eftersom det enbart är denne som kan testamentera bort sina föräldrar/syskon från efterarv.

Jag skulle rekommendera er att skriva ett testamente, antingen tillsammans eller den barnlöse maken själv. På så sätt kan ni reglera vad som ska hända med erat respektive arv. Jag skulle rekommendera er att ta hjälp av någon för att skriva testamentet, framförallt för att det ska bli korrekt utfört och att det följer era viljor på ett korrekt sätt. Men det gör ni som ni vill! Tänk dock på att det finns lite formkrav att ta hänsyn till (ÄB 10 kap 1 § och ÄB 10 kap 2 §).

Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor! Annars får du gärna ställa en till fråga eller höra av dig till vår telefonrådgivning!

Allt gott

Karin EkströmRådgivare