Har förälder utan vårdnad rätt till umgänge med sin son?

2017-11-21 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan! Jag skriver då min sambo har en son sedan tidigare, han har inte vårdnaden och sonen bor i annan stad. Sonen har däremot alltid varit hos oss på lov, och vi har varit hos dem och hälsat på över helger. Sonens mamma har sen 6 månader tillbaka flyttat ihop med en annan och vi kan därför inte komma hem till dem, nu påstår hon även att sonen inte vill träffa oss längre, inte ens prata i telefon med oss. Mamman säger att hon försöker få honom att vilja träffa oss men det verkar gå långsamt. Tycker det är extra synd då vi har en dotter och vill inte ta ifrån henne rättigheterna till sin bror. Har vi några juridiska rättigheter i fallet? Kan självklart inte tvinga sonen att komma till oss, men har vi rätt till psykologiskt stöd o.sv.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldrars rätt till umgänge med sitt barn hittar du i Föräldrabalken (FB).

Din sambos son har rätt till umgänge med sin pappa även fast de inte bor tillsammans. Barnets föräldrar har tillsammans ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldern som sonen inte bor med så långt som möjligt tillgodoses. (6 kap 15 § FB)

Det finns inte några regler som ger rätt till psykologiskt stöd för att ett barn ska vilja umgås med sin förälder.

Tre vägar för att din sambo ska få umgås med sin son

Det finns tre alternativ att ta till för att din sambo ska ha rätt till umgänge med sin son.

1.Det första alternativet är att din sambo utan något formellt avtal bara kommer överens med sonens mamma om hur umgänge ska ske. Om din sambo och sonens mamma kan samarbeta och komma fram till något gemensamt kan de alltså göra det utan något skriftligt avtal.

2.De har även möjlighet att skriva ett formellt avtal om att din sambo ska få umgänge med sonen. Ett sånt avtal gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. (6 kap 15 a § FB) Din sambo har även rätt att få hjälp av socialtjänsten att komma fram till ett avtal genom att be socialtjänsten att anordna samarbetssamtal med honom och sonens mamma. Samarbetssamtal är till för att hjälpa föräldrarna att komma överens om en lösning. (6 kap 17a § FB och 5 kap 3 § socialtjänstlagen)

3.Om din sambo och sonens mamma inte kan komma överens om umgänge med sonen kan din sambo få tingsrätten att besluta om umgänge mellan honom och sonen. (6 kap 15a § FB) Då är det alltså domstolen som kommer besluta om din sambo har rätt till umgänge med sonen eller inte.

Din och din dotters rätt till umgänge med din sambos son

Sonens mamma har som vårdnadshavare även ansvar för att barnets behov av umgänge med andra personer som står sonen särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses. (6 kap 15 § 3 st FB) Du och din och din sambos gemensamma dotter bör anses vara personer som står din sambos son särskilt nära.

Om din sambos sons mamma hindrar umgänge med er och sonen så är det bara genom talan av socialnämnden som rätten får besluta om umgänge mellan sonen och dig/din dotter. Vid bedömningen av om en sådan talan skall föras skall socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med personer som står barnet särskilt nära. (6 kap 15 a § 2 st FB)

Avgörande faktorn vid beslut om umgänge

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om umgänge. (6 kap 2 a § FB) Vid bedömningen om vad som är bäst för din sambos son ska risken för att sonen eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Men den andra viktiga punkten som avgör sonens bästa är sonens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn ska även tas till sonens vilja. Beroende av sonens ålder och mognad tar man olika stor hänsyn till hans vilja. Ju äldre barnet är desto större hänsyn tar man till hans vilja. Det framgår inte hur gammal din sambos son är, men det brukar vara vid 12-13 års ålder som man tar större hänsyn till barnets egen vilja.

Om ni vill ha hjälp med att ta frågan vidare är ni varmt välkomna att höra av er till: info@lawline.se eller boka tid med någon av våra jurister direkt via vår hemsida här.

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)