Har förälder rätt att ta sitt barns egendom?

2017-04-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag har en fråga och det är om jag kan ta min dotters telefon för om t.ex om hon har gått ut och rökt osv men det är hon som betalar för telefonen och hon är 17år ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om omyndiga finns i 9 kap FB.

Den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom (9:1 FB). ”Råda över sin egendom” innefattar bland annat den faktiska vårdnaden av egendomen varför din dotter inte har rätt att råda över mobiltelefonen med anledning av att hon är omyndig.

Undantag gäller för pengar som barnet själv har arbetat ihop från att barnet fyllt 16 år, för dessa pengar och egendom köpt för pengarna får barnet själv disponera över. Vad gäller denna egendom gäller dock att förmyndaren får omhänderta den - om överförmyndaren samtycker - om det krävs med hänsyn till den underåriges uppfostran eller välfärd (9:3 FB). Enligt 10:2 FB är du som förälder barnets förmyndare.

Utgångspunkten är alltså att hon inte har rätt att råda över mobiltelefonen då hon är omyndig. Om det skulle vara så att din dotter har arbetat ihop pengarna till mobiltelefonen sjäv har du inte rätt att råda över telefonen. Undantaget ovan kan dock aktualiseras med anledning av att du vill ta telefonen som ett led i uppfostran och välfärd. Du har alltså troligen rätt att göra detta även om hon skulle tjänat ihop pengarna till telefonen själv.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma

Vänligen,

Beatrice Rälg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?