Har förälder rätt att göra bröstarvinge arvslös?

2017-04-07 i Laglott
FRÅGA
Hej!Jag och min bror är båda adopterade och jag har jätte dålig kontakt med min mor och far. Undrar över när de går bort om de kan göra mig avlös och ge allt till min bror? Eller om min mor endast går bort, hur blir det då? Eller min far? Alltså en i taget. Känns hemskt att skriva så men undrar helt enkelt om det har rätt att göra mig avlös?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har två frågor: 1) Vad händer när endast en förälder går bort? 2) Kan föräldrarna göra dig arvlös?

1) Om dina föräldrar är gifta ärver de varandra vid en eventuell bortgång enligt 3kap. 1§ Ärvdabalken. Alltså om din far går bort ärver din mor hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och vice versa. Således är du inte berättigad till något arv när endast en av dina föräldrar går bor(under förutsättning att de är gifta).

2) Till att börja med spelar det ingen roll att du är adopterad. Enligt 4kap. 8§ Föräldrabalken ska ett adoptivbarn vid tillämpning av bestämmelse i lag anses som adoptantens barn. Därmed är du att se som bröstarvinge till dina föräldrar. I 7kap. Ärvdabalken finns bestämmelser om bröstarvinges rätt till laglott. Enligt 7kap. 1§ är laglotten hälften av arvslotten(i ditt fall 1/4 av arvet eftersom din arvslott enligt 2kap. 1§ Ärvdabalken är hälften av kvarlåtenskapen). Rätten till laglott inskränker testationsfriheten. Därmed kan du, om dina föräldrar har testamenterat kvarlåtenskapen till någon annan, enligt 7kap. 3§ Ärvdabalken påkalla jämkning av ett sådant testamente och därigenom erhålla laglotten(1/4 av arvet). Detta förutsätter alltså att båda dina föräldrar har gått bort.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om en av dina föräldrar går bort ärver de varandra och om du påkallar jämkning av ett eventuellt testamente kan dina föräldrar ej göra dig arvslös.

Hoppas att det gav svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94587)