Har ett särkullbarn rätt till efterarv efter sin avlidna faders bror?

Hej! Har ett särkulle barn rätt att ärva ett efterarv från sin döda pappas bror?

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett särkullbarn kan ärva ett efterarv från sin pappas bror. Jag tolkar det därför som att frågan egentligen gäller om ett barn kan får efterarv från sin farbror. Min tolkning av frågan baseras på att ett särkullbarn är trots allt barn till sin far och faderns bror är då barnets farbror.

För att kunna besvara denna fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB) vilken visar de regler som gäller för arv.

Vad är ett efterarv och vilka har rätt till det?

Om den avlidne är var gift vid dennes bortgång skall den efterlevande makan/makens arv omfattas av en efterarvsrätt. Vilket innebär att den efterlevande maken eller makan ärver vid bortgången och att de som har rätt till arv, alltså de andra arvingarna får vänta på sitt arv till dess att den efterlevande makan eller maken avlider (3 kap. 1 § ÄB). Så efterarv är alltså att man har rätt till arv, men tidpunkten för när man får det blir uppskjuten.

Detta efterarv kan man få både genom lag men också genom testamente.

De arvingar som har rätt till efterarv enligt lagen är:

-Den avlidnes barn, och

- Den avlidnes föräldrar, syskon och syskonens deras barn (detta aktualiserar sig om den avlidne inte hade några barn, då ärver dessa).

Har alltså särkullbarnet rätt till efterarv efter sin farbror:

Ett särkullbarn har i vissa fall rätt till efterarv efter sin förälder och det när man avstår sitt arv till förmån för den efterlevande makan. Annars får särkullbarnet ut sitt arv direkt från sin avlidne mor eller fars förmögenhet.

Men då om farbrorn avlider, arvet går till den efterlevande makan/maken så har särkullbarnet möjlighet att få efterarv. För att hen skall få det krävs det dock att den avlidne farbrorn inte har några barn vid livet, och inte heller att den avlidnes mor, far och syskon är vid livet. Eftersom särkullbarnets far är avliden så tyder detta dock på att hen har rätt till efterarvet efter sin farbror.

Ett annat sätt för särkullbarnet att få efterarv är genom att den avlidne farbrorn har skrivit detta i ett testamente.

Slutsats

Särkullbarnet har alltså rätt till efterarv om hens far är avliden och farbrorn inte har några föräldrar som är vid livet. Hen kan också få arv genom att detta har skrivits i den avlidne farbrorns testamente.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Allt gott!

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000