Har ett leasingföretag återtaganderätt om leasingtagaren inte betalar?

2019-11-11 i Avtal
FRÅGA
Hej!Vi läser affärsjuridik på gymnasiet och har en fråga angående leasingavtal. Har ett leasingföretag återtaganderätt om personen inte betalat och hur går det isåfall till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag nämna att vi på Lawline inte besvarar skolfrågor, vilket er är att kategorisera som. Jag kan dock ge lite generella riktlinjer åt er.

För att en säljare som säljer på avbetalning eller en leasinggivare ska vara skyddad vid utmätning och om leasingtagaren inte betalar finns det möjlighet att upprätta ett återtagandeförbehåll. Förbehållet ger leasinggivaren rätt att återta varan om leasingtagaren inte betalar i enlighet med avtalet och det ger säljaren ett sakrättsligt skydd till egendomen vid konkurs och/eller utmätning.

För att ett återtagandeförbehåll ska vara giltigt måste det avtalas om det senast i samband med köpet eller ingåendet av leasingavtalet. Det går inte att ställa upp ett återtagandeförbehåll efter att leasingtagaren eller köparen fått egendomen i sin hand.

Min rekommendation är att ni letar vidare i vår databas, ni kommer sannolikt att hitta svar på er fråga genom att söka. Förslagsvis letar ni efter återtagandeförbehåll och sakrätt.

Lycka till!

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1475)
2021-05-14 Kan användandet av annans bankdosa täckas av framtidsfullmakt?
2021-05-13 Vem kan aktivera en framtidsfullmakt när det finns flera fullmaktshavare?
2021-05-11 Avtal om ränta på lån
2021-05-03 Mall för överlåtelse av hus på ofri grund

Alla besvarade frågor (92281)