Har ett bindande avtal ingåtts via signaturer på kontraktssidorna

2017-09-14 i Avtal
FRÅGA
Ett avtal över flera sidor som är signerat med initialer av bägge parter på majoriteten av sidorna men INTE underskriven på "sista sidan" av bägge, är det ett giltigt avtal?
SVAR

Hej och vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först att allmänt gå igenom hur ett bindande avtal ingås mellan två parter. Efter detta kommer jag att tillämpa dessa allmänna regler på de omständigheter du uppgett och göra en ansats att besvara din fråga.

Bindande avtal

Huvudregeln är att avtal är bindande, oavsett om det är undertecknat, muntligt eller slutits genom konkludent handlade. Detta framgår av den allmänna rättsprincipen "'Pacta Sundt Servanda" som innebär att ett avtal ska hållas. För att ett avtal skall anses upprättat krävs det enligt avtalslagen 1§ ett anbud och en accept. Ett anbud är exempelvis ett avtalsutkast som är bindande för anbudsgivaren under en tid. Ifall motparten väljer att acceptera anbudet har det skett en accept och avtalet är således bindande för parterna. Huvudregeln är att det alltså inte finns några formkrav för ett avtal men undantag finns exempelvis för testamenten och försäljning av fastigheter. Det ska också sägas att en till huvudregel är att den som påstår att ett avtal ingåtts också har bevisbördan för detta. Detta kan minst sagt vara en svår uppgift ifall parten endast har ett muntligt avtal att stödja sitt anspråk på.

Är ert avtal ett giltigt avtal?

i just ditt fall finns det många omständigheter som kan påverka huruvida ditt avtal är att anse som ett bindande avtal eller inte. Till en början måste vi se till avtalets innehåll och undersöka huruvida det finns någon avtalsklausul som i ert enskilda fall skulle innebära att avtalet endast är gällande vid det fall att båda parter signerar "sista sidan" av avtalet. Detta kan användas exempelvis när avtalet uppkommit efter en lång förhandling och man har allteftersom förhandlingen nått sitt slut kommit överens om de olika klausulerna på de andra sidorna på avtalet vilka alla ska vara beroende på en slutlig överenskommelse "via en underteckning på sista sidan".

Jag får i detta fallet utgå ifrån att det varken finns någon sådan klausul eller annat formkrav på rättsområdet som innebär att ett skriftligt avtal måste upprättas. Allt handlar så småningom, för att ett avtal ska ansetts ha kommit till stånd, att ett bindande anbud och accept har avgetts. Detta kommer alltså att bli en bevisfråga vid händelse av att en av parterna nekar att ett avtal har ingåtts. Det som skulle tala för att ett avtal har ingåtts är givetvis signaturerna på de andra sidorna och det som kan tala emot är ifall motparten invänder att slutlig accept skulle avges i och med underteckning av sista sidan av avtalet.

För att sammanfatta; ifall säljaren/köparen framhävt ett slutligt anbud och motparten seden avgett att denne accepterar anbudet så har de enligt lagens mening ingått ett bindande avtal (detta förutsatt att inget formkrav föreligger). Knäckfrågan i det hela är senare ifall en av parterna nekar att ett avtal ingåtts så kommer det att handla om vem som kan bevisa vad. Det är i detta avseende det skriftliga avtalet och signaturerna kan sättas i spel.

Det går alltså inte att svara i just ditt fall på frågan ifall ert avtal är bindande eller inte eftersom jag inte givits alla omständigheter i fråga. Jag hoppas vidare att jag förtydligat rättsläget för dig och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1511)
2021-07-27 Måste man betala hyra om man inte sammanbor längre och avtal saknas?
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?

Alla besvarade frågor (94276)