Har ett äktenskapsförord företräde framför ett testamente?

2020-01-19 i Enskild egendom
FRÅGA
HejVi undrar om ett äktenskapsförord är starkare än ett testamente.? Tex kommer min frus besparingar att ingå i dödsboets behållning vid mitt frånfälle?Hälsningar M
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning sker innan arvsskifte

När det kommer till testamenten och äktenskapsförord, och vilket av dessa som har företräde framför det andra, så finns det en bestämmelse i 23 kap. 1 § 2 st ärvdabalken som säger att bodelning ska ske innan arvsskifte äger rum.

Enskild egendom ingår inte i bodelningen

I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB), vilket innebär att all egendom som är enskild egendom är undantagen från bodelningen. Vad som är enskild egendom framkommer i 7 kap. 2 § ÄktB, här listas bland annat egendom som är förklarad som enskild enligt äktenskapsförord (7 kap 2 § 1p ÄktB).

Detta innebär att om man har ett äktenskapsförord som säger att all eller viss egendom ska vara enskild så är den undantagen från bodelningen. Skulle till exempel din frus besparingar vara enskild egendom enligt ert äktenskapsförord så kommer dem inte att vara en del av dödsboets behållning vid ditt frånfälle.

Du kan testamentera din enskilda egendom och delar av ert giftorättsgods

Det som kommer att ingå i dödsboets behållning efter ditt frånfälle kommer således att vara din enskilda egendom samt hälften av ert giftorättsgods (11 kap. 3 § ÄktB) och eventuell täckning för skulder (11 kap. 6 § ÄktB). Det kan även hända att den efterlevande makan väljer att bodelning inte ska ske, och då behåller ni ert giftorättsgods som det var fördelat sedan innan (12 kap. 2 § ÄB). All egendom som ska ingå i dödsboets behållning efter ditt frånfälle kan du testamentera fritt över så länge det inte finns något efterarv med i bilden, och så länge eventuella bröstarvingar får sin laglott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?