Äganderättsförvärv genom bearbetning?

2021-02-05 i Bodelning
FRÅGA
Jag har en fråga gällande sambolagen. Om man äger ett hus och träffar någon och då väljer att bygga ut huset istället för att köpa nytt. Vad gäller då vid separation. Blir själva utbyggnadsdelen som gemensam även om man är endam ägare? Köper man nytt har jag förstått det som att då delar man lika vid separation?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ska ingå i bodelningen?

När ett samboförhållande upphör kan en sambo begära att sambornas samboegendom ska fördelas mellan dem. Det är endast samboegendom som ska ingå i en bodelning (8 § SamboL). Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Om samborna väljer att flytta in i ena sambons hus som denne sedan tidigare ägde (innan samboförhållandet inleddes) ska huset inte ingå i bodelningen vid en eventuell separation. Huset ska inte ingå eftersom det inte har förvärvats för gemensam användning. Om man däremot köper ett hus under samboförhållandet i syfte att samborna ska bo där kommer huset att ingå i bodelningen (precis som du skriver).

Vad gäller utbyggnadsdelen?

Det finns olika sätt att göra ett äganderättsförvärv (dvs. få äganderätten till något). I detta fall blir det aktuellt att titta närmare på möjligheten att göra ett äganderättsförvärv genom specifikation (dvs. bearbetning). En förutsättning är dock att värdet av bearbetningen överstiger värdet av det ursprungliga materialet. Det är tänkbart att samäganderätt anses ha uppkommit om värdena är ungefär lika. Det krävs därmed att tillbyggnaden varit mer värd än det ursprungliga värdet på huset. Utifrån rättspraxis krävs det att genomgripande bearbetning har skett. Det tycks vara högt ställda krav för att ett sådant förvärv ska anses ha skett. Det är därför troligt att en utbyggnad på bostaden inte kommer att förändra det förhållandet att bostaden inte utgör samboegendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92024)