Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

2020-08-03 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min man skall skiljas vi har hus och gemensamma konton men nu har jag fått ett arv efter min far som jag satt in på ett eget konto undrar nu om min man är berättigad till dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgångspunkten är att arvet utgör s.k giftorättsgods och därför ska ingå i bodelningen (ÄktB 7:1 j. 10:1). Det finns dock två undantag som jag tror kan bli relevanta i ditt fall. Det första är ifall din far i sitt testamente skrivit att arvet ska utgöra enskild egendom, då ska det nämligen inte ingå i bodelningen (ÄktB 7:2 4p j. 10:1). Det andra undantaget är ifall någon av er redan väckt talan om äktenskapsskillnad när din far dog. En bodelning ska nämligen grundas på de egendomsförhållanden som gällde när man väckte talan om äktenskapsskillnad (ÄktB 9:2 1st).

Ifall ingen av de undantagen är aktuella ska arvet normalt ingå i bodelningen. Dock kan ni avtala (s.k föravtal) om att de inte ska ingå, detta förutsätter dock att ni båda kommer överens. Gör ni detta måste ni skriva ned avtalet och båda måste signera det (ÄktB 9:13 1st).

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är självklart varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88291)