Har enbart enskild egendom - hur fördelas arvet?

FRÅGA
Jag är gift och har ett eget barn och två bonusbarn. Min fru och jag är nu särbo och har beslutat att alla våra respektive tillgångar ska vara enskild egendom. Vi har skrivit ett äktenskapsförord där vi anger detta. Vi ska också skriva ett testamente. Min fråga; när nu all min egendom är enskild egendom kommer mina bonusbarn/särkullbarn att ärva sin laglott? dvs kommer de att ha någon laglig rätt till mina tillgångar?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Om du är gift när du avlider är huvudregeln att det är din fru som ärver din kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ärvdabalken). Detta kan dock upphävas om du testamenterar din egendom till någon annan. Efterlevande makes arvsrätt omfattar även den avlidna makens enskilda egendom.

Ett särkullbarn är ett barn som du, men inte din fru, är förälder till. Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makes arvsrätt, vilket innebär att utan testamente är det ditt barn som ärver hela din kvarlåtenskap om inte du och din fru har några gemensamma barn (detta är ett undantag från huvudregeln att det är maken som ärver). Ditt barn kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för din fru tills båda avlidit (3 kap. 9 § ärvdabalken). Då får ditt barn ut sitt arv i egenskap av efterarvinge.

Särkullbarn har en ovillkorlig rätt att få ut sin laglott omedelbart, även om testamente finns. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Om ditt särkullbarn är din enda bröstarvinge innebär detta att hela din kvarlåtenskap utgör ditt barns arvslott, och hälften av det är barnets laglott. Det betyder att du endast kan testamentera hälften av din egendom till någon annan.

Dessutom har din fru en obligatorisk rätt att sammanlagt ha egendom värd minst fyra prisbasbelopp enligt basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken. I år är fyra prisbasbelopp 177 200 kr. Om din frus egna enskilda egendom är värd mindre än fyra prisbasbelopp har hon alltid rätt att ärva mellanskillnaden efter dig.

Bonusbarnen, som jag antar är din frus särkullbarn, har ingen laglig arvsrätt efter dig.


Hoppas du är nöjd med svaret!
Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88271)