Har en vårdnadshavare rätt att veta vad barnet och den andra föräldern gör vid umgängestillfällena?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Har en förälder med ensam vårdnad rätt att veta vad den andra föräldern gör tillsammans med barnet vid umgängestillfällena?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda (6 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken). Vårdnadshavaren har därför bestämmanderätt i många frågor som rör barnet. Ett undantag rör den dagliga omsorgen av barnet vid umgängestillfällena hos den andra föräldern. För att umgänget ska fungera måste umgängesföräldern få bestämma i mindre vardagliga frågor så länge det inte går emot barnets bästa. Till exempel barnets sovtider, val av mat eller hur barnet ska tillbringa sin fritid hos umgängesföräldern. Så länge umgängesföräldern sköter umgänget på ett bra sätt har vårdnadshavaren ingen rätt att bestämma eller exakt veta vad barnet gör under umgängestillfällena när det bara rör sig om saker som hör till den dagliga omsorgen av barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89867)