FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/06/2020

Har en vårdnadshavare rätt att veta vad barnet och den andra föräldern gör vid umgängestillfällena?

Har en förälder med ensam vårdnad rätt att veta vad den andra föräldern gör tillsammans med barnet vid umgängestillfällena?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda (6 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken). Vårdnadshavaren har därför bestämmanderätt i många frågor som rör barnet. Ett undantag rör den dagliga omsorgen av barnet vid umgängestillfällena hos den andra föräldern. För att umgänget ska fungera måste umgängesföräldern få bestämma i mindre vardagliga frågor så länge det inte går emot barnets bästa. Till exempel barnets sovtider, val av mat eller hur barnet ska tillbringa sin fritid hos umgängesföräldern. Så länge umgängesföräldern sköter umgänget på ett bra sätt har vårdnadshavaren ingen rätt att bestämma eller exakt veta vad barnet gör under umgängestillfällena när det bara rör sig om saker som hör till den dagliga omsorgen av barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000