Har en vårdnadshavare rätt att bestämma hur barnet tillbringar sin fritid hos umgängesföräldern?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Pappan har ensam vårdnad och mamman har umgänge varannan helg och en del lov.Barnet har ofta lämnats i andras vård under umgängestiden utan pappans kännedom. Det kan vara morföräldrarna där det finns en historia av fysisk och psykisk kränkning mot barnet eller lekkamrats förälder där barnet exponerats för underhållningsvåld. Hon har även försett barnet med en mobiltelefon men förbjudit barnet att den vägen kontakta pappan och bonusmamman och vice versa. I vilken utsträckning ska umgängesföräldern styra var barnet är under umgänget utan denne, vad ska vårdnadshavaren få för info om barnets vistelse och har vårdnadshavare rätt att bestämma exempelvis att barnet ska vara med umgängesföräldern och annars återlämnas hem? Nu menar jag inte enstaka timmar men som heldagar under helgumgänge exempelvis.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavaren har bestämmanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). När barnen umgås med en av föräldrarna har den föräldern dock själv bestämmanderätt i frågor som kan hänföras till den dagliga omsorgen. Det finns ingen uttömmande lista på vad som ingår i den dagliga omsorgen, men hur barnet tillbringar sin fritid hos umgängesföräldern anses ingå i detta. Så länge barnet inte far illa kan således inte den ena föräldern exakt bestämma hur barnet tillbringar sin fritid hos umgängesföräldern eller vilka barnet umgås med där.

Skulle en förälder missbruka umgänget med barnet på ett sätt som inte anses förenligt med barnets bästa genom att utsätta barnet för farliga eller olämpliga situationer visar det på att umgänget bör ändras eller hållas på ett annat sätt (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Kan föräldrarna inte mellan sig komma överens om en ändring av umgänget måste man få till en ändring via domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?