Har en suppleant personligt betalningsansvar för aktiebolags skatteskulder?

2015-11-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Är en styresesuppleant personligt/solidariskt ansvarig för ev. skatteskulder vid en konkurs i ett Akteibolag?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Personligt betalningsansvar för obetalda skatter i aktiebolag regleras i 59 kap. 13 § skatteförfarandeslagen, se här . Där anges följande: ”Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften.”

För att kunna bli personligt betalningsansvarig måste man alltså vara "företrädare" för bolaget. I 8 kap. 4 och 29 §§ aktiebolagslagen (ABL), se här, framgår att styrelseledamöter och VD är legala företrädare för bolaget. Man kan inte vara legal företrädare bara genom att vara suppleant. För att en suppleant skall anses som legal företrädare måste suppleanten inträda i styrelsen. Detta framgår bl.a. av rättsfallet NJA 1985 s. 439, se https://lagen.nu/dom/nja/1985s439.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (540)
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?
2020-09-29 Hur kort svarstid får Skatteverket använda?
2020-09-28 Min man bor i Iraq och vill skicka nästan en miljon för mig för att köpa en lägenhet här. Ska vi betala skatt för dessa pengar?

Alla besvarade frågor (85191)