FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/11/2015

Har en suppleant personligt betalningsansvar för aktiebolags skatteskulder?

Är en styresesuppleant personligt/solidariskt ansvarig för ev. skatteskulder vid en konkurs i ett Akteibolag?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Personligt betalningsansvar för obetalda skatter i aktiebolag regleras i 59 kap. 13 § skatteförfarandeslagen, se https://lagen.nu/2011:1244#K59 . Där anges följande: ”Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften.”

För att kunna bli personligt betalningsansvarig måste man alltså vara "företrädare" för bolaget. I 8 kap. 4 och 29 §§ aktiebolagslagen (ABL), se https://lagen.nu/2005:551#K8, framgår att styrelseledamöter och VD är legala företrädare för bolaget. Man kan inte vara legal företrädare bara genom att vara suppleant. För att en suppleant skall anses som legal företrädare måste suppleanten inträda i styrelsen. Detta framgår bl.a. av rättsfallet NJA 1985 s. 439, se https://lagen.nu/dom/nja/1985s439.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”