Har en sambo rätt till en bostadsrätt som köps av den andra sambon för eget bruk?

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo bor tillsammans i en hyresrätt. Jag vill köpa en egen bostadsrätt för min egen bruk menar att han ska inte flytta i den ny bostadsrätt. Men han och jag ska fortsätta bli sambo i den gamla hyresrätt. Har min sambo nån rätt till den nya bostadsrätten? Om det är så, vad kan man göra så att han inte ska få nån del av den nya bostadsrätten? Det sägs att en bostad skaffar i syfte för gemensamt bruk räknas som samboegendom men vad indikerar den syfte?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din sambo har någon rätt till bostadsrätten som du vill köpa för eget bruk, om ni fortsätter att vara sambos i den nuvarande hyresrätten. Därutöver fråga om det går att undvika i sådant fall.

Det stämmer som du säger att, (under förutsättning att man talar om samboförhållande), en bostad som skaffas i gemensamt syfte för gemensam användning kommer i regel räknas som samboegendom (3 § sambolagen). Det innebär att om du skaffar en bostadsrätt i syfte att ni ska bo där gemensamt kommer det förmodligen att räknas som samboegendom. Det innebär också att vid en eventuell separation kan den andra sambo begära bodelning på bostaden (8 § sambolagen), och på så vis få rätt till halva värdet av bostadsrätten. Under förutsättning att bostaden är tänkt att användas för gemensam användning spelar det på så vis ingen roll vem som betalat för bostadsrätten.

Det går dock att undvika att bostadsrätten ska bli föremål för bodelning genom att skriva på ett samboavtal om att bostadsrätten inte ska bli föremål för bodelning vid en eventuell separation (9 § sambolagen).

Du skriver däremot att bostadsrätten i sådant fall är tänkt för eget bruk. Det innebär att en gemensam avsikt att bo i bostadsrätten tillsammans förmodligen inte föreligger. Om avsikt saknas om att bostaden ska användas för gemensamt bruk, talar man inte om samboegendom. Om bostadsrätten inte räknas som samboegendom kan den inte heller bli föremål för bodelning (se 8 § och 3 § sambolagen).

Avgörande för frågan om din sambo kan ha någon rätt till den nya bostadsrätten är alltså om det föreligger gemensam avsikt att bo där tillsammans eller inte. I det fall sådan avsikt föreligger går det att undvika att denna blir föremål för bodelning genom ett samboavtal.

I övrigt vill jag dock påpeka att det krävs att man blir godkänd av bostadsrättsföreningen för att få äga en bostadsrätt, vilket kräver att man bl.a. uppfyller kraven i föreningens stadgar (2 kap. 1 § bostadsrättslagen). Att inte ha avsikt att bo i bostadsrätten (om tanken är att ni ska bo kvar i hyresrätten) skulle eventuellt kunna innebära att man inte uppfyller samtliga krav. Detta kan därför vara bra att ha i åtanke till ett eventuellt köp.

Anna Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95782)