Har en sambo rätt till den andra sambons hus?

Hejsan, och tack för denna fantastiska tjänst!

Denna fråga har säkert varit på tapeten ett flertal gånger. Men varje fall är unikt och i detta finns flera försvårande omständigheter.

Min mor och far är skilda sedan 2001, men har levt sedan dess ihop, under samma tak som sambos.

Min mor och jag har tillsammans 2013 köpt det hus de nu lever i, dvs 12 år efter deras skilsmässa och far har inte bidragit ekonomiskt till detta köp. På köpekontraktet står det att mor äger 1/2 och jag äger 1/2. Min far bor i det hus som mor och jag har köpt, ihop med min mor, och det enda han bidrar till är betalning för det som förbrukas (el, vatten), men inte till lånet eller amorteringen. Far har sedan tidigare två utomäktenskapliga barn, vuxna, det ena i Sverige (svensk medborgare) och det andra i utlandet (utländsk medborgare). Nu vill mor inte längre bo ihop med far. Han vägrar flytta ut. Vad gäller?

1. Har han rätt till huset, äger han någonting av huset trots att han inte bidragit med ett öre till köpet eller underhållet?

2. Kan huset säljas av enbart mig och mamma utan hans samtycke?

3. Vid bodelning, har hans utomäktenskapliga barn någon rätt till mitt och mammas hus?

Stort tack för att du tar din tid och hjälper oss i denna fråga. Ser fram emot ditt svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom dina föräldrar nu lever som sambor är sambolagen tillämplig (1 § sambolagen). Gällande förhållandet mellan dig och din mamma som ägare till fastigheten och huset är lagen om samäganderätt tillämplig (1 § lagen om samäganderätt). Även ärvdabalken kommer beröras.

Har din far rätt till huset?

När samboförhållandet upphör, vilket i detta fall skulle ske om din mor och far flyttar isär, så ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (2 och 8 § första stycket sambolagen). För att ha rätt att kräva bodelning måste detta krav framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket sambolagen). Det går att upprätta ett så kallat samboavtal och således avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå, men av din fråga antar jag att det inte har gjorts (9 § sambolagen).

Vad som ska ingå i bodelningen är samboegendom, vilket utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att detta har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Att det ska vara förvärvat för gemensam användning innebär att det inte spelar någon roll huruvida båda samborna har betalat för egendomen eller bara en utav dem, så länge avsikten var att de båda skulle nyttja egendomen. Eftersom huset i ditt fall är köpt under samboförhållandet anses det därför utgöra samboegendom, eftersom det är att betrakta som deras gemensamma bostad, 5 § första stycket 1 punkten sambolagen) och är förvärvat för gemensam användning. Huset ska alltså ingå i en eventuell bodelning (8 § sambolagen). Det kan vara bra att observera att samborätten inte är en äganderätt, eftersom det är en latent rättighet som uppstår vid samboförhållandets upphörande.

Kan huset säljas utan din fars samtycke?

Eftersom huset är att betrakta som din mors och fars gemensamma hem får inte din mor sälja det utan din fars skriftliga samtycke (23 § första stycket 1 punkten och andra stycket sambolagen). Detta är en så kallad rådighetsinskränkning.

I och med att du och din mor är samägare till fastigheten så har du dock rätt att sälja huset på offentlig auktion (6 § lagen om samäganderätt). Ansökan lämnas då in till tingsrätten, och resulterar alltså i att både din och din mammas andel säljs.

Har din fars utomäktenskapliga barn rätt till huset vid en eventuell bodelning?

Förutsatt att bodelning sker och att din mammas andel av huset ingår i bodelningen (8 § sambolagen), dvs att du inte innan har fått till stånd en försäljning av hela fastigheten, så kommer det som återstår av samboegendomen efter att ev. skulder har avräknats delas lika mellan samborna (13 och 14 § sambolagen). De andelar som då har beräknats ligger sedan till grund för den så kallade lottläggningen, då egendomen faktiskt fördelas mellan parterna (16 § första stycket sambolagen). Den sambo som bäst behöver bostaden har då rätt att få denna egendom avräknad på sin lott, men eftersom det inte framgår att dina föräldrar har små barn eller annat särskilt skyddsbehov bör din mor kunna avräkna bostaden (hennes andel) på sin lott om hon så önskar (16 § andra stycket sambolagen).

Om din far får andelen i huset avräknad på sin lott ingår detta sedan i hans kvarlåtenskap när han går bort. Detta ärver hans barn, dvs både du och de andra barnen (2 kap. 1 § ärvdabalken). De har dock inte någon omedelbar rätt till huset.

Sammanfattning

Huset ska ingå i en eventuell bodelning, och din mor kan inte sälja huset utan din fars samtycke. Däremot kan du som samägare bjuda ut hela huset till försäljning på offentlig auktion. Din fars utomäktenskapliga barn har rätt till arv efter er far, men ingen omedelbar rätt till huset.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du skulle behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”