FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/05/2018

Har en privatperson rätt att kräva kontoutdrag som villkor för att bevilja en annan privatperson ett lån?

Hej! Om man ska låna pengar av en privatperson, har denna person rätt att kräva ett kontoutdrag av min bank innan hen lånar ut till mig? Om inte, hur ska man förklara det för utlånaren? Finns det några regler och villkor man bör följa när man lånar privat?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller den typ av lån som du pratar om, det vill säga privatlån mellan privatpersoner, så gäller avtalsfriheten i stort sett fullt ut. Det finns alltså inga regler som tvingar en privatperson att bevilja en annan privatperson ett lån, det finns heller inga regler om vilka villkor som kan ställas upp för att lånet ska beviljas.

Det finns alltså ingenting som hindrar att personen kräver kontoutdrag från din bank som ett villkor för att låna ut pengar till dig.

När det gäller din andra fråga, alltså om det finns några regler eller villkor man bör följa när man lånar privat, så är det alltid lämpligt att upprätta ett skriftligt skuldebrev som bevismaterial för lånets existens. Det är också lämpligt att hålla sig inom rimlighetens gränser när det gäller räntor och liknande, med risk för att dessa annars kan bedömas vara oskäligt höga.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”