Har en person som är ställd under förvaltarskap själv rätt att använda ett skadestånd som kommer tilldelas till personen?

FRÅGA
Hej.Jag har en fråga ang förvaltarskap och skadestånd. Det är en person som jag känner som troligtvis kommer att få ett skadestånd på ca 10,000 inom snar framtid. Nu är min fråga får min vän behålla dessa pengar eller har hans förvaltare rätt att ta dessa pengar ifrån min vän? Jag har för mig att jag har läst det någonstans att man får behålla pengarna själv. Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer inleda med att förklara hur jag uppfattar din situation och tolkar din fråga för att sedan besvara din fråga utifrån det.

Hur jag uppfattar din situation och tolkar din fråga

Jag uppfattar din situation som att en person är ställd under förvaltarskap. Vidare uppfattar jag din situation som om att denna person troligtvis kommer få ett skadestånd på ett visst belopp i framtiden. Jag tolkar din fråga som om att du funderar på om den som är ställd under förvaltarskap har rätt att själv använda skadeståndet eller om förvaltaren i stället har rätt att bestämma över det.

Vad ingår i förvaltarens uppdrag?

Reglerna om förvaltarskap finns i 11 kap. föräldrarbalken (FB).

En förvaltare tilldelas en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Detta framgår av 11 kap. 4 och 7 § FB. Det är domstolen som bestämmer att någon ska tilldelas en förvaltare och vad som ska ingå i förvaltarens uppdrag. Förvaltarskapet ska anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får exempelvis begränsas till en viss egendom enligt 11 kap. 7 § andra stycket FB.

Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget enligt 11 kap. 9 § första stycket FB. Det här innebär att en person som har förvaltare inte själv har någon behörighet att ingå avtal eller företa andra rättshandlingar med egendom eller tillgångar som omfattas av förvaltarens uppdrag. Den som har en förvaltare kan dock själv agera inom ramen för förvaltarens uppdrag om förvaltaren gett samtycke till detta vilket framgår av 11 kap. 10 § FB.

Tillgångar som den som är ställd under förvaltarskap själv har rätt att förfoga över utan förvaltarens samtycke

I undantagsfall har en person med förvaltare rätt att själv förfoga över vissa tillgångar utan förvaltarens samtycke. Det regleras i 11 kap. 8 § första stycket FB. Det här gäller i följande situationer:

Sluta avtal om tjänst eller annat arbete.Förfoga över arbetsförtjänst som den som är ställd under förvaltare har förvärvat genom eget arbete. Förfoga över egendom som mottagits genom gåva, testamente, förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande under vissa villkor. Däremot kan rätten föreskriva att förvaltarskapet ska omfatta dessa förhållanden om det föreligger särskilda skäl vilket anges i 11 kap. 8 § andra stycket FB.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis begränsas förvaltarens uppdrag utifrån vad som domstolen har bestämt. Jag kan därför inte uttala mig mer om personen som är ställd under förvaltarskap kan använda skadeståndet själv eller om förvaltaren bestämmer över pengarna. Jag skulle därför rekommendera dig att närmare granska beslutet om förordnande om förvaltarskap.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du har ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Ida Johanna Köpman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (407)
2020-01-31 Kan man bli omyndigförklarad?
2020-01-28 Säga upp godmanskap
2020-01-20 Varför behöver man betala för att ha en god man?
2020-01-06 Hur gör vi för att sälja min sjuka mammas bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (77228)