Har en part rätt att begära ut handlingar från en nedlagd förundersökning?

FRÅGA
HejEn bekant har blivit anklagad för olaga hot och misshandel. Polis och "offer" han bl a varit in i hans hus utan hans vetskap. Han varit på förhör, åtalet är nu nedlagt p g a brist på bevis. Han har nu kontaktat polisen för att få ut de handlingar som gäller honom, men fått till svar att ärendet är nedlagt och han ska glömma allt och gå vidare. Kan det verkligen vara så?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din vän har rätt att få ut handlingar som berör honom från polisen.

Rätt till partsinsyn
Polismyndigheten är en förvaltningsmyndighet som omfattas av förvaltningslagen. Enligt 10 § förvaltningslagen har den som är part i ett ärende rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Din vän har alltså rätt att få ut alla handlingar som gäller honom.

Rätten kan begränsas
Rätten kan dock begränsas av 10 kap. 3 § i offentlighets- och sekretesslagen. Det krävs då att det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att uppgiften i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller.

Allmän handling
Dessutom ses en nedlagd förundersökning som en allmän handling (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1§). Rätten kan dock begränsas om det krävs med hänsyn till bl.a. rikets säkerhet, intresset av att förebygga eller beivra brott eller skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 §).

Sammanfattning
Din vän har rätt att få ut alla handlingar som gäller honom då han har rätt till partsinsyn. Begär han ut handlingarna är polisen skyldig att lämna ut materialet. Rätten kan dock begränsas genom sekretess. Det krävs då synnerlig vikt att uppgiften i materialet inte röjs, men då ska myndigheten meddela din kompis om vad materialet innehåller. Dessutom ses den nedlagda förundersökningen som en allmän handling som din vän har rätt att begära ut.

Att polisen säger att din kompis ska "glömma allt och gå vidare" p.g.a. att ärendet är nedlagt är därför inte en godtagbar ursäkt till att inte lämna ut handlingarna. Mitt råd är att din vän ska kontakta polismyndigheten igen och påtala sin rätt till partsinsyn och att materialet är allmän handling.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (201)
2019-04-29 Är tentamenssvar en allmän handling?
2019-04-25 Förundersökning och häktning allmänna och offentliga handlingar?
2019-04-12 Hur stoppar jag gallring av offentliga handlingar?
2019-04-04 Omfattas chefers lönelistor på en kommun av offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (69288)