Har en part rätt att begära ut handlingar från en nedlagd förundersökning?

FRÅGA
HejEn bekant har blivit anklagad för olaga hot och misshandel. Polis och "offer" han bl a varit in i hans hus utan hans vetskap. Han varit på förhör, åtalet är nu nedlagt p g a brist på bevis. Han har nu kontaktat polisen för att få ut de handlingar som gäller honom, men fått till svar att ärendet är nedlagt och han ska glömma allt och gå vidare. Kan det verkligen vara så?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din vän har rätt att få ut handlingar som berör honom från polisen.

Rätt till partsinsyn
Polismyndigheten är en förvaltningsmyndighet som omfattas av förvaltningslagen. Enligt 10 § förvaltningslagen har den som är part i ett ärende rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Din vän har alltså rätt att få ut alla handlingar som gäller honom.

Rätten kan begränsas
Rätten kan dock begränsas av 10 kap. 3 § i offentlighets- och sekretesslagen. Det krävs då att det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att uppgiften i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller.

Sammanfattning
Din vän har rätt att få ut alla handlingar som gäller honom då han har rätt till partsinsyn. Begär han ut handlingarna är polisen skyldig att lämna ut materialet. Rätten kan dock begränsas genom sekretess. Det krävs då synnerlig vikt att uppgiften i materialet inte röjs, men då ska myndigheten meddela din kompis om vad materialet innehåller.

Att polisen säger att din kompis ska "glömma allt och gå vidare" p.g.a. att ärendet är nedlagt är därför inte en godtagbar ursäkt till att inte lämna ut handlingarna. Mitt råd är att din vän ska kontakta polismyndigheten igen och påtala sin rätt till partsinsyn. Om de inte vill lämna ut handlingarna kan han begära ett skriftligt beslut, som han sedan kan överklaga till domstol (2 kap. 19 § offentlighets- och sekretesslagen)

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (217)
2019-09-19 Begära ut domstolshandlingar utan personnummer
2019-09-15 Har jag rätt att ta del av mail hos kommunens kulturförvaltning?
2019-08-25 Kan man begära ut handlingar gällande omhändertagande av unga?
2019-08-07 Kan jag begära att min dom beläggs med sekretess om den skulle skada min nuvarande livssituation?

Alla besvarade frågor (72873)