FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/09/2018

Har en otydlig klausul i ett kontrakt med ett skivbolag någon juridisk tyngd?

Hej!

Jag är artist och skrev på ett skivkontrakt förra året, som ger skivbolaget i fråga exklusiva rättigheter att ge ut min musik. En av punkterna lyder "bolaget skall göra sitt bästa för att främja artistens konstnärliga och ekonomiska framgång". Jag anser att de inte främjer mig alls, då alla inblandade har slutat jobba med bolaget och hängivit sig åt andra arbeten, trots att kontraktsperioden fortfarande är aktiv. Jag undrar bara om citatet ovan har någon juridisk tyngd över huvud taget, då jag upplever att det är ganska vagt formulerat. Att "göra sitt bästa" känns som en term med en väldigt relativ betydelse, men det är i nuläget snarare en fråga om de gör något alls - de har trots allt förbundit sig till att arbeta med detta enligt kontraktet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Vad tråkigt att du upplever att skivbolaget inte uppfyller sina skyldigheter gentemot dig. Tyvärr finns det ur juridisk synpunkt ett problem med så pass vaga formuleringar som den du ger exempel på.

En vag klausul öppnar upp för många olika tolkningar och skapar osäkerhet

I allmänhet ska kontrakt alltid vara så specifika och detaljerade som möjligt. Innehåller ett kontrakt en formulering som är öppen för många olika tolkningar, så är det alltid bäst att förtydliga vad formuleringen innebär i just det kontraktet.

Just "bolaget skall göra sitt bästa för att främja artistens konstnärliga och ekonomiska framgång" är en formulering som är öppen för mycket olika tolkningar. Det är väldigt svårt att säga vad det innebär att göra sitt bästa. Vad bolagets bästa är kanske också förändras från situation till situation. Finns till exempel inte personal, tid eller pengar till arbetet med dig kanske det "bästa" är just ingenting. Det är också svårt att säga vad konstnärlig och ekonomisk framgång betyder rent konkret.

Har symbolvärde men kan vara svårt att ha till grund för konkreta krav

Frasen behöver inte helt sakna betydelse. Jag tolkar den som ett uttryck för att bolaget åtar sig att också bidra till er relation och att både du och bolaget ska få ut något av samarbetet. Den får alltså ett visst symbolvärde för ert avtalsförhållande. Jag tror däremot att det skulle vara svårt att exempelvis gå till en domstol och kräva att bolaget ska vidta några konkreta åtgärder med just den här formuleringen som grund.

Musikbranschen kan ha vissa sedvänjor – prata med någon som kan branschen!

Det kan finnas branschpraxis och sedvänjor som säger något om till exempel hur skivbolagens kontrakt brukar se ut, hur vissa formuleringar i såna kontrakt ska tolkas och vad skivbolag brukar förväntas göra för artister. Det finns fackförbund för musik- och kulturarbetare. Om du redan är eller går med i ett fack kan du ofta få råd om just din bransch och vad du kan förvänta dig i en sån här situation. Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp med avtalstolkning finns också jurister som särskilt har valt att rikta in sig på musikartisters juridiska frågor.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att problemen du upplever hos skivbolaget löser sig på något sätt.

Vänligen,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning