Har en näringsidkare rätt att återta en lös sak vid utebliven betalning?

FRÅGA
Hej!Jag har lagat bilen åt en kund han brukar få hämta den & betala senare men denna gången dyker han inte upp jag har både ringt & SMS:at men inga svar har nu gått 5 månader,gjorde en upplysning på han så nu förstår jag varför han inte betalar han är jagad...Frågan är får jag hämta bilen & behålla den tills den är betald ? Jag upplyser han givetvis om vad som händer innan jag tar den så allt finns på papper......
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller när en näringsidkare utför en tjänst åt en konsument regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL).

Det finns ingen bestämmelse som ger en näringsidkare rätt att ta tillbaka ett föremål från en konsument på grund av en utebliven betalning. Du har därför ingen lagstadgad rätt att ta tillbaka bilen när konsumenten hämtat den. Det är inte heller möjligt att häva köpet. Du kan däremot hämta bilen om kunden går med på det.

Du har dock fortfarande rätt till att få betalt för tjänsten. En konsument är i första hand skyldig att betala enligt avtalet. Om ni inte har avtalat om en tid för betalning ska betalning ske när näringsidkaren begär det och tjänsten är utförd (41 § KtjL). Du har också rätt till dröjsmålsränta. Om det finns en avtalad förfallodag för betalning utgår ränta från den bestämda förfallodagen (3 § första stycket RL). Om inte förfallodag är bestämd ska dröjsmålsränta betalas från den dag som infaller 30 dagar efter det att krav avsänts eller näringsidkaren på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp. Det måste i kravet om betalning framgå att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta (4 § första stycket RL). Dröjsmålsräntan är gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter, om inget annat har avtalats (6 § RL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?