Har en makes ställföreträdare tillgång till den andra makens tillgångar?

FRÅGA
Kan överförmyndaren eller förvaltare komma åt den andra partens banktillgångar eller pensionsinkomst , om ena parten i ett äktenskap tilldelas en god man eller förvaltare av överförmyndaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Nej, om en make i ett äktenskap tilldelas god man eller förvaltare kan inte Överförmyndaren eller den gode mannen/förvaltaren ”komma åt” den andra makens banktillgångar eller pensionsinkomst.

Utredning

Makars förhållande till varandra

Äktenskap regleras i bland annat Äktenskapsbalken (ÄktB). Av ÄktB 1:3 framgår att varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder. Detta innebär att äktenskap inte leder till att makarnas egendom ”smälter ihop”, att samäganderätt eller gemensamt ansvar uppstår (vilket många tror). Makarna är helt enkelt två självständiga rättssubjekt med sina egna tillgångar och sina egna skulder.

Om makarna däremot ingår avtal gemensamt, till exempel hyr en lägenhet, och båda är avtalsparter är de ansvariga tillsammans. På samma sätt bedömer jag att det är om de har öppnat ett bankkonto gemensamt; har makarna ett gemensamt bankkonto har båda tillgång till det.

Din fråga handlar ju dock om den ”andra partens” banktillgångar eller pensionsinkomst. Som utgångsläge har alltså den ena maken inte någon rätt till banktillgångar eller inkomst som tillhör den andra maken.

God mans och förvaltares behörighet

Godmans- och förvaltarskap regleras i 11 kapitlet Föräldrabalken (FB). Av FB 11:4 framgår att en god man ska hjälpa den enskilde (den som behöver hjälp) med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Av FB 11:9 framgår att en förvaltare bestämmer över den enskildes egendom och företräder den enskilde.

Detta innebär att varken god man eller förvaltare kan göra något som den enskilde inte hade haft rätt att göra själv. Eftersom en make inte själv har rätt till den andra makens egendom, har inte heller makens gode man eller förvaltare rätt till den andra makens egendom.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (441)
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?
2020-06-30 Hur blir man god man till en anhörig?
2020-06-29 Har syskon något juridiskt ansvar för varandra?

Alla besvarade frågor (81748)