Har en icke EU-medborgare rätt till studiemedel i Sverige?

2019-08-31 i CSN
FRÅGA
Hej!Jag ska börja studera i Sverige, och jag kommer från ett land utanför EU. Jag har fått rätt att studera i Sverige från Migrationsverket men däremot måste jag betala mina terminer själv. Min uppehållstillstånds kort gäller i 1 år. Jag sökte om CSN bidrag och lån men fick nekat. Har jag inte rätt till studiemedel?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Är man inte EU-medborgare kan man ändå ha rätt till studiemedel. Man har exv. rätt till studiemedel om man ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Du kan också ha rätt till studiemedel om du har permanent uppehållsrätt i Sverige. Det finns även en möjlighet om du har särskilda skäl.

Normalt kan du får rätt till studiestöd om du uppfyller villkoren;

Du har uppehållsrätt för att du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. Du har en varaktig anknytning till Sverige. Du bor i Sverige.

Det här räknas som varaktig anknytning till Sverige;

arbetat i Sverige i minst 2 år gift eller sambo i Sverige med en meborgare i EU/EES eller Schweiz sedan minst 2 år. under 20 år vid flytten till Sverige.

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig status som varaktigt bosatt i Sverige. Det kan du också få om du har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och därför fått uppehållstillstånd i Sverige av Migrations­verket.

På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om vad status som varaktigt bosatt innebär.

Du kan läsa mer om vad som krävs för att ha rätt till studiemedel i Sverige på CSN:s hemsida; https://www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/utlandsk-medborgare/ratt-till-svenskt-studiestod/sverige/utanfor-eu-ees-eller-schweiz.html

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom CSN (52)
2020-04-25 Studiemedel vid dubbla medborgarskap.
2019-10-29 Har jag rätt till CSN som utländsk medborgare?
2019-09-28 Flytta hemifrån vid studier, vända sig mot CSN eller socialen?
2019-08-31 Inackorderingstillägg vid flytt av förälder

Alla besvarade frågor (80393)