Har en hyresvärd rätt att vräka grannen om denne begått misshandel mot en hyresgäst?

Hej! Om en granne i samma bygnad knackar på, min två åriga dotter öppnar, och grannen sedan med ett kliv putter omkull henne medans han utan ord slår mig i ansiktet utan någon tidigare kontakt, vad har han då gjort sig skyldig till, och vad skulle hyresvärden kunna göra år detta? Efter slaget viftade grannen i försök till fler slag, lyckades träffa armen två gånger innan jag fick tag i handleder, förde honom utan stöt till marken och höll fast honom tills polisen kom.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras framför allt i Brottsbalken medan hyresvärdens möjligheter till handling framför allt finns i Jordabalken. 


Vilka brott har grannen gjort sig skyldig till?

Det är tydligt att slaget i ansiktet och övriga krav uppfyller de krav som finns på misshandel och att grannen därmed gjort sig skyldig till misshandel (3 kap. 5§ BrB). Det följer vidare oklart om grannen även gjort sig skyldig till misshandel mot 2-åringen eftersom det av din fråga inte framgår om det uppkommit några skador men det är en möjlighet

Vidare är det tveksamt om grannen gjort sig skyldig till olaga intrång eftersom man inte uppfyller alla rekvisiten för det brottet (4 kap 4§ BrB). 

Det skulle även vara möjligt att grannen gjort sig skyldig till hemfridsbrott genom att tränga sig in i ert hus men återigen här är det osäkert om man uppfyller kraven men möjligheten finns (4 kap. 6§ BrB). 


Vad skulle hyresvärden kunna göra åt det?

Av Jordabalken följer att hyresrätten anses förverkad om hyresgästen begår närmast affärsmässig brottslig verksamhet (12 kap. 42§ 12p. JB). Det innefattar dock inte enstaka brottslighet. Hyresvärden har dock rätt efter uppmaning om rättelse eller skärpning att säga upp hyresgästen avtal (12 kap. 42§ 9p. JB). Det förutsätter att hyresgästen upprepade gånger har sådant störande beteende så som konflikter med grannar eller brottslighet mot dem och det inte rättas trots uppmaning (12 kap. 42§ 9p. JB). Det följer av hyresgästens plikt att upprätthålla ordning i dennes miljö (12 kap. 25§ JB).

Att observera är att vid störningar av särskilt allvarligt slag följer att uppsägning får ske utan att man meddelar om rättelse (12 kap. 42§ 4 st. JB). Enligt praxis framgår det att misshandla eller hota en annan hyresgäst är en sådan särskilt allvarlig störning som bestämmelsen träffar. 


Sammanfattningsvis

Grannen har med största sannolikhet gjort sig skyldig till misshandel vilket innebär att "mindre" brottslighet så som hemfridsbrott möjligen konsumeras av det grövre brottet. 

Hyresvärden har som minst rätten att utdela varning och med största sannolikhet vräka grannen med stöd av att det är en särskilt allvarlig störning (12 kap. 42§ 4 st JB).


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att höra av dig med följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000