Har en hyresvärd rätt att tillgodogöra sig deposition med hänvisning till administrationskostnader?

2017-12-13 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ett rum i ett kollektiv som jag tänkt säga upp. Jag betalade en deposition för rummet vid inflyttning. I hyreskontraktet står följande: "Efter godkänd besiktning av rummet och efter att all berörd yta är återställd i enlighet med inflyttningsförhållandet betalas depositionen tillbaka. Sker uppsägningen inom 1 år från hyrestidens första dag enligt detta kontrakt kvarstår depositionen hos hyresvärden. Detta för att vi eftersträvar en hemmalik miljö med låg omsättning och för att täcka omkostnader och administration." Nu undrar jag om hyresvärden verkligen får behålla depositionen för att "täcka omkostnader och administration"? Som jag förstått det fungerar depositionen som säkerhet om något går sönder, inte om någon flyttar ut tidigare? Är det därmed fel av dem att ha en sådan klausul, eller är det okej i och med att jag skrivit under avtalet?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du önskar att jag ur något avseende ska vidareutveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Lagrumshänvisningar avser i det följande 12 kap. jordabalken (vanligen benämnd "hyreslagen").

Enligt 1 § är avtalsvillkor som, i jämförelse med lagen, medför nackdelar för hyresgästen utan verkan. Det spelar således ingen roll om man som hyresgäst skrivit under ett kontrakt innehållande villkor som urholkar hyreslagens skyddsbestämmelser. Reglerna gäller i vilket fall som helst. Avseende uppsägningstid framgår av 5 § att en hyresgäst alltid får säga upp lägenheten med tre månaders framförhållning.

Redan mot den kortfattade bakgrunden kan således konstateras att hyresvärden inte, med juridisk bindande verkan, har möjlighet att i avtalet föreskriva att depositionen ska brinna inne bara för att hyresgästen flyttat ut vid en viss tidpunkt. Ett sådant kriterium står helt i strid med hyreslagens syften.

Gällande deposition som allmän företeelse får det bara användas för att täcka uteblivna hyresbetalningar eller skador som orsakats av hyresgästen. Av 24 § följer att en hyresgäst är skyldig att ersätta alla skador som uppstått p.g.a. "vårdslöshet eller försummelse". Detta ansvar brukar kallas för hyresgästens "vårdplikt".

Noterbart i detta sammanhang är att hyresvärden har bevisbördan för att hyresgästen gett upphov till eventuella skador. Dessutom omfattar vårdplikten inte normalt slitage. En hyresvärd kan alltså inte, även om det tyvärr är vanligt förekommande, avstå från att återbetala hela eller delar av en deposition med hänvisning till en generellt försämrad standard. Att ditt hyreskontrakt anger att, för att få tillbaka depositionen, ett återställande ska ske till "inflyttningsförhållandet" ter sig därmed tveksamt ur hyreslagens perspektiv.

Vidare kan depositionsavgift under inga omständigheter lagligen tas ut för "administration och omkostnader". Det skulle till och med kunna vara brottsligt enligt 65 §. Denna paragraf anger nämligen att det, förutom själv hyran förstås, är förbjudet att ta betalt för tillhandahållande av en hyresrätt.

Sammanfattningsvis är du själv inne på helt rätt spår. Det aktuella avtalsvillkoret är inte giltigt och du har rätt att få tillbaka din deposition. Rimligtvis går hyresvärden med på detta om du pedagogiskt redogör för vad lagen faktiskt säger. I annat fall är du välkommen att höra av dig, så får det bli ett ärende för Kronofogden och/eller tingsrätten.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2109)
2021-12-03 Vad gäller vid byte av hyresvärd när hyresvärden är privatperson?
2021-12-01 Rökning i lägenhet och på uteplats
2021-12-01 Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?
2021-12-01 What damages a tennant is obligated to compensate

Alla besvarade frågor (97611)