Har en hyresvärd rätt att gå in ens lägenhet utan lov?

2016-11-28 i Hyresrätt
FRÅGA
När jag kom hem idag låg de en lapp på golvet.Hej vi har varit i din lägenhet för att se om du har el mvh gerry Karlsson & elektrikern.De är ingen som har ringt och frågat mig är de lagligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av 12 kap 26 § jordabalken framgår att hyresvärden i vissa situationer har rätt att få tillträde till den uthyrda lägenheten. Hyresvärden har, enligt paragrafens första stycke, rätt att få tillträde utan uppskov för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Av paragrafens andra stycke framgår vidare att hyresvärden i lägenheten får låta utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten, men hyresvärden måste då säga till minst en månad i förväg.

Hyresvärdens rätt att tillträde till lägenheten innebär emellertid inte att hyresvärden får bereda sig själv tillträde till lägenheten. För att få ta sig in i lägenheten krävs antingen hyresgästens samtycke eller att Kronofogdemyndigheten, efter hyresvärdens ansökan, beslutar om särskild handräckning och därefter ser till att hyresvärden får tillträde till lägenheten (12 kap 26 § 5 st jordabalken).

Som jag förstår det, har du inte godkänt att hyresvärden går in i lägenheten och hyresvärden har heller inte fått tillträde till lägenheten genom Kronofogdemyndighetens försorg. Hyresvärden har därmed inte haft rätt att gå in i din lägenhet.

Om en hyresvärd olovligen tar sig in i en bostadslägenhet gör han eller hon sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § brottsbalken och hyresvärden kan därmed dömas till böter.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1765)
2020-10-21 Beräkning av proportionerlig hyra för inneboende (hyresrätt)
2020-10-19 Vem betalar när hyresgästen orsakar skada
2020-10-19 När hyresvärden inte skriver under uppsägning av hyresavtal
2020-10-18 Har jag rätt till nedsatt hyra om min hyresvärd ej åtgärdar vissa fel?

Alla besvarade frågor (85217)