Har en hyresvärd rätt att gå in ens lägenhet utan lov?

När jag kom hem idag låg de en lapp på golvet.

Hej vi har varit i din lägenhet för att se om du har el mvh gerry Karlsson & elektrikern.

De är ingen som har ringt och frågat mig är de lagligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av 12 kap 26 § jordabalken framgår att hyresvärden i vissa situationer har rätt att få tillträde till den uthyrda lägenheten. Hyresvärden har, enligt paragrafens första stycke, rätt att få tillträde utan uppskov för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Av paragrafens andra stycke framgår vidare att hyresvärden i lägenheten får låta utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten, men hyresvärden måste då säga till minst en månad i förväg.

Hyresvärdens rätt att tillträde till lägenheten innebär emellertid inte att hyresvärden får bereda sig själv tillträde till lägenheten. För att få ta sig in i lägenheten krävs antingen hyresgästens samtycke eller att Kronofogdemyndigheten, efter hyresvärdens ansökan, beslutar om särskild handräckning och därefter ser till att hyresvärden får tillträde till lägenheten (12 kap 26 § 5 st jordabalken).

Som jag förstår det, har du inte godkänt att hyresvärden går in i lägenheten och hyresvärden har heller inte fått tillträde till lägenheten genom Kronofogdemyndighetens försorg. Hyresvärden har därmed inte haft rätt att gå in i din lägenhet.

Om en hyresvärd olovligen tar sig in i en bostadslägenhet gör han eller hon sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § brottsbalken och hyresvärden kan därmed dömas till böter.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Vänliga hälsningar,Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000