FrågaFAMILJERÄTTGod man28/08/2019

Har en förvaltare rätt att hindra huvudpersonen från att ingå ett äktenskap?

Hej jag och min sambo vill gifta oss, har en förvaltare rätt att ansöka om skilsmässa för sin huvudman, ifall denne vägrar att vi ska gifta oss? Samt att hindra oss att gifta oss? Ska inte båda skriva under skilsmässa papper? För att det ska gå igenom?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör förvaltarskap kikar vi närmare på föräldrabalken (FB).

Förvaltaren får inte lägga sig i angelägenheter av utpräglat personlig karaktär

Detta betyder att förvaltaren inte har rätt att vägra att huvudpersonen gifter sig eller rätt att ansöka om skilsmässa för huvudpersonens räkning (12 kap. 2 § tredje stycket FB).

Däremot är det vigselförrättarens ansvar att se till att båda parter är införstådda med vad ingåendet av ett äktenskap innebär, och stoppa giftermålet om han eller hon tror att båda eller någon av parterna inte förstår innebörden av rättshandlingen att gifta sig.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, och önskar er ett fint liv tillsammans.

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?