Har en förälder rätt att slänga ut sitt 22-åriga barn från hemmet?

2018-10-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag har en fråga angående min son som är 22. Han har blivit utslängd från sin mor. Min fråga är. Har hon rätt i det? Han har bott hos henne i flera år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för din fråga finns i föräldrabalken (FB).

En förälder är försörjningspliktig över sitt barn till det fyllt 18 år. Undantaget är om barnet går i skolan efter det fyllt 18 år, i isåfall är föräldern som längst försörjningspliktig till barnet fyllt 21 år. (7 kap 1§ andra stycket FB)

Eftersom din son fyllt 22 år är mamman, enligt lag, inte längre skyldig att låta barnet bo kvar eftersom hennes försörjningsplikt har upphört, hon har därmed inte begått något fel.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny!

Sandra Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1208)
2019-06-26 Får man resa med sitt barn utan den andra förälderns samtycke?
2019-06-24 Avsägelse av faderskap
2019-06-24 Behövs ett skriftligt medgivande från den andre föräldern?
2019-06-23 Äga lägenhet som minderårig

Alla besvarade frågor (70301)