Har en förälder rätt att lämna bort barnet 5 dagar i veckan?

2018-10-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag och mamman har gemensamvårdnad på min son. han bod hos henne fast nu hittar hon jobb i stockhom, och lämnade barnet hos sina föräldrar i eskilstuna 5 dagar per vecka. jag får träffa barnet bara en gång var annan vecka då berättar han att han vill inte stanna där längre, så vill han bo hos mig eller mamman. Får mamman lämna han på detta sätt? Jag bor men min tjej och han trivs med sina syskon.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Boende- och vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken

I svensk rätt råder uppfattningen att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut vad gällande vårdnad, umgänge och boende (6 kap. 2a § 1 st. föräldrabalken). Barn har även rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken) och det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § föräldrabalken).

I ditt fall, där du och din sons mamma har gemensam vårdnad om er son, har du möjlighet att väcka talan vid domstol beträffande huruvida din son ska bo hos dig eller hans mamma (6 kap. 14a § föräldrabalken). Domstolen kommer då vid avgörande av beslutet ta hänsyn till vad jag ovan har beskrivit som "barnets bästa". Om domstolen anser att din son tar skada av att 5 dagar i veckan vara hos sina morföräldrar till följd av att hans behov inte blir tillgodosedda, kommer du antagligen anses vara bättre lämpad att ha din son boende hos dig.

Sammanfattningsvis

Jag skulle rekommendera dig att väcka talan i domstol med syftet att ha din son boende hos dig istället. Domstolen kommer då fatta beslut i enlighet med vad som anses vara din sons bästa! Vad som anses vara barnets bästa varierar från fall till fall.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Elinor Berg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1139)
2019-03-23 Gäller muntligt umgängesavtal?
2019-03-21 Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?

Alla besvarade frågor (66968)