FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/03/2020

Har en förälder med ensam vårdnad rätt att byta namn på sitt barn?

Jag blev av med vårdnaden om min son för ett år sedan i en tvist.

Modern har nu ändrat barnets förnamn utan att jag tillfrågats.

Vad kan jag göra juridiskt för att min som skall få tillbaka sitt namn igen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagrum:

Vårdnad om barn regleras i föräldrabalken (FB), och regler om namn regleras i lag om personnamn (NL).

Vad vårdnaden om ett barn innebär:

Enligt FB finns det två typer av vårdnad, ensam eller gemensam (FB 6 kap. 11 § och FB 6 kap. 5 §). FB 6 kap. 11 §, som aktualiseras i de fall endast en person vårdnadshavare, säger att vårdnadshavaren har rätt att och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Namnbyte hör till en sådan personlig angelägenhet, och modern till barnet har därmed rätt att byta barnets namn utan att tillfråga dig. Om barnet är över tolv år får dock namnbytet inte göras utan barnets samtycke enligt NL 46 §.

Undantag vid namnbyte:

De undantag som finns gällande namnbyten där samtycke krävs från den andra föräldern aktualiseras vid byte av efternamn. I ditt fall beskriver du att det gäller er sons förnamn, och då har modern rätt att byta namn på grund av att hon har ensam vårdnad.

Vad du kan göra:

För att kunna påverka din sons namnbyte så måste du och modern återgå till gemensam vårdnad. Det går att ändra ensam vårdnad till delad vårdnad i dom i de fall båda föräldrarna går med på ändringen. Om det däremot endast är du som vill att vårdnaden ska ändras från ensam till gemensam så kan du vända sig till domstol för att väcka talan. Det första steget är då att vända sig till ett juridiskt ombud för att skicka in en stämningsansökan som sedan behandlas av tingsrätten där barnet bor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”