Har en förälder med delad vårdnad, rätt till umgänge med sina barn, när barnen vistas hos den andra föräldern?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min exsambo kräver att få prata med barnen (5 och 6 år) via Skype varje dag då de är med mig. Jag tillgodoser detta nästan dagligen utan att varken jag eller barnen egentligen vill. Om det någon dag händer att vi inte kan ringa upp honom blir han arg och hotar mig och säger att jag fråntar barnens rättigheter att prata med sin pappa bland annat. Dessa hot får mig att vilja ha mindre kontakt med honom. Har han någon rättighet att prata med barnen dagligen under min vecka? Kan jag neka telefonkontakt helt under min vecka?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i föräldrabalken (FB). Jag kommer även hänvisa till reglernas förarbeten, prop. 1981/82:168.

Vad säger lagen om umgänge?

Din fråga rör föräldrabalkens regler om umgänge. Reglerna gäller för umgänge mellan barn och den förälder som barnet inte bor tillsammans med, 6 kap. 15 § FB. Rätten till umgänge är till för att tillgodose barnets behov av umgänge med sina föräldrar. Det finns ingen skyldighet för ett barn att umgås med sin förälder. Inte heller finns det någon absolut rättighet för en förälder att få umgås med sitt barn. Alla frågor om umgänge mellan barn och föräldrar ska lösas utifrån vad som är bäst för barnet, 6 kap. 2 a § FB. Lagens utgångspunkt är att barn mår bäst av att ha en trygg och stabil relation till båda sina föräldrar. Barn har därför en rätt att få sitt behov av umgänge med båda föräldrarna tillgodosett. I frågor om umgänge ska hänsyn därför tas till barnets egen vilja. I takt med att barnets ålder och mognad ökar bör barnets egen inställning ges större vikt i frågan om umgänge, prop. 1981/82:168 s. 74 ff.

Vad innebär det här för din situation?

Din sambo inte någon rätt att ha daglig kontakt med barnen när det inte är hans vecka. Jag vill understryka att rätten till umgänge är en rättighet som är till för barnen och inte för föräldrarna. Eftersom barnen har rätt till umgänge är det viktigt att ta hänsyn till deras inställning. Om det däremot är så dina barn vill umgås med sin pappa via Skype, så är ni som föräldrar skyldiga att tillgodose detta efter bästa förmåga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85215)