Har en förälder alltid rätt till umgänge?

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag har en fråga om umgängesrätt. Jag och min exman separerade för snart två år sedan och i samband med vår äktenskapsskillnad fyllde vi i ensam vårdnad om våra tre gemensamma barn (4, 7 och 8 år gamla idag) till mig. Min exman är dömd (2018) för tre fall av ofredande på två av våra barn. Sedan äktenskapsskillnaden bor alla tre barnen på heltid hos mig och inget om varken boende eller umgänge skrevs i samband med äktenskapsskillnaden. Hur ligger det till med umgängesrätten för min exman/pappan och barnen? Det äldsta barnet mår psykiskt dåligt av det hennes pappa har gjort mot henne och går hos psykolog. När jag ringde Tingsrätten och frågade om umgänget sa notarien som jag fick prata med att pappan måste ansöka om umgänge i och med att inget står skrivet i äktenskapsskillnaden och jag har ensam vårdnad, men när jag googlar på frågan så hittar jag bara att han automatiskt har umgängesrätt då han inte bor tillsammans med barnen. Vilket är det som stämmer? Har han automatiskt umgängesrätt eller måste han ansöka om det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Umgänget är dock i första hand till för barnet och ska vara förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Någon plikt för barnet att umgås med föräldern eller någon absolut rättighet för föräldern att umgås med barnet föreligger därför inte.

På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Din exman ska i det här fallet vända sig till tingsrätten för att kunna få umgänget fastställt.

Även om ett riktmärke är att ett barn ska ha rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med, bör i vissa fall umgänget ske på något annat sätt än riktiga träffar, till exempel genom telefonkontakt. Umgänget kan i vissa fall också i början ske med hjälp av ett så kallat umgängesstöd eller om det befaras att umgänget kommer ge barnet psykiska eller fysiska skador helt förhindras. Domstolen tar vid en bedömning av umgänget även hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Situationen i ditt fall

Precis som notarien sa ska din exman ska vända sig till rätten för att få umgänge beviljat. Med beaktande av informationen i din fråga rörande tidigare händelser mellan barnen och deras pappa, kan det vara så att din exman trots att han vänder sig till rätten inte kommer att få något umgänge med barnen beviljat eller endast få ett umgänge beviljat där han har någon annan kontakt med barnet än riktiga träffar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89861)