FrågaFAMILJERÄTTFaderskap30/06/2018

Har en fader som inte önskar vara fader skyldigheter gentemot barnet?

Jag är gravid och inte tillsammans med pappan. Han vill absolut inte ha med barnet att göra eller stå på något papper. Hur blir det då?

Om han skrivs på papperet som pappa, vilka skyldigheter och rättigheter får han då enligt lag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Faderskap:
Modern till ett barn blir vid födseln automatiskt förälder till barnet. Detsamma gäller fadern i det fall modern och fadern är gifta. Är de inte gifta krävs att faderskapet bekräftas. En bekräftelse görs skriftligen av fadern och ska bevittnas av två utomstående personer. Bekräftelsen måste sedan också skriftligen godkännas av socialnämnden och modern. Se 1 kap. 4 § föräldrabalken.

När ett barn föds och fadern inte automatiskt blir fader är socialtjänsten skyldig att starta en utredning. Ett barn har rätt till sitt biologiska ursprung, försörjning och arv och kan också ha ett medicinskt och psykologiskt intresse av att ha koll på sin bakgrund. Det är alltså viktigt att fastställa vem fadern är. Se 2 kap. 1 § föräldrabalken. Socialtjänsten arbetar för att se till att detta efterföljs och man kan som fader där med inte säga att man inte vill.

I det fall faderskapet för ditt barm ännu inte är fastställt och fadern inte heller vill att det ska bli fastställt rekommenderar jag att du tar kontakt med socialnämnden i din kommun. De är som sagt skyldiga att utreda och fastställa vem som är fadern.

Underhållsskyldighet:
När faderskapet är fastställt är han som fader till barnet skyldig att medverka i viss mån.

Som moder är man dels förälder, dels vårdnadshavare. Är modern inte gift med fadern krävs det att modern och fadern gemensamt ansöker/ registrerar eller anmäler gemensam vårdnad. Se 6 kap. 3 och 4 §§ föräldrabalken. Görs inte detta får du som moder ensam vårdnad om barnet. Ensam vårdnad innebär att du ensam har det rättsliga ansvaret för barnet och där med får ta alla beslut som rör barnets personliga angelägenheter. Som vårdnadshavare är du också skyldig att tillgodose alla behov som barnet har. Se 6 kap. 11 § föräldrabalken.

Fadern hamnar inte helt utan ansvar. Som förälder är man skyldig att till sitt barn ge underhåll, detta oavsett om man är en del av barnets liv eller inte. Underhållsbidrag ska ges efter vad som är skäligt utifrån barnets behov och föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga. Om din ekonomi är sämre än faderns kan fadern komma att behöva betala något mer. Underhållsbidrag betalas till den dag barnet fyller 18 år. Om barnet efter detta fortfarande går i skolan kan underhållsskyldighet pågå längre, dock längst tills dess att barnet fyllt 21 år. Se 7 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken.

Fadern är alltså skyldig att betala för barnets underhåll. Ni kan tillsammans komma överens och skriva ett avtal på detta. Om det inte är möjligt att komma överens kan du hos närmsta belägna tingsrätt ansöka om att underhållsbidrag från fadern ska beslutas genom dom.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000