Har en ex-make möjlighet att få halva huset trots att man står på huset med lagfart och själv betalat renoveringar?

2020-08-23 i Bodelning
FRÅGA
Hejsan!Jag är mitt i skilsmässa och så är det med bodelning som gör mej konfunderadJag står 100% av huset med lagfart pantbrev fastighetsskatten köpet samt alla renoveringar.Och i deklarationsblanketten från skatteverket så är det endast jag som är ägaren1/1 ägare, har mitt ex möjligheter till halva huset även om hon inte har betalat något.Detta är ett hån mot mej som har lagt all tid på objektet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Jag utgår från att du och din ex-fru inte har något äktenskapsförord.

Du och din partners gemensamma bostad är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan er

När du och din partner ingick ett äktenskap omvandlades all er egendom till giftorättsgods, i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är det som kommer att delas lika mellan er vid eventuell bodelning efter skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Ni har alltså rätt till hälften av värdet var på era gemensamma tillgångar (11 kap. 3 § andra meningen ÄktB).

Huset anses vara er gemensamma bostad, om den är avsedd som din och din partners gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan er. Att ditt namn står på lagfarten eller att du har betalat alla renoveringar påverkar inte det faktumet att din ex-maka har rätt till halva er gemensamma bostaden.

Likadelningsprincipen säkerställer ekonomisk jämställdhet mellan makarna vid bodelning

Att makar ska dela lika på giftorättsgodset bygger på likadelningsprincipen. Makar har vanligtvis delad ekonomi och det är inte sällan de delar upp vem som köper vad. Exempelvis kanske din fru lägger pengar på att handla mat och saker till hushållet medan du lägger pengar på att renovera huset osv. Eftersom t.ex. mat och råvaror konsumeras på en kort tid och inte heller ingår i bodelningen, säkerställer likadelningsprincipen en ekonomisk jämställdhet mellan makarna i bodelningen. Principen är även till för att skydda den mindre förmögna maken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2776)
2021-04-15 Bodelning mellan sambor
2021-04-13 Kan jag ångra en bodelning om jag inte var i mina sinnes fulla bruk vid bodelningstillfället
2021-04-11 Ska en husvagn och dess lån delas lika vid en bodelning mellan sambor?
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (91198)