Har en dödsbodelägare rätt att överta den avlidnes hyresrätt?

FRÅGA
Hej!Har en dödsbodelägare rätt att överta ett en hyresrätt?Dödsbodelägaren är dotter till den den avlidne.Dödsbodelägaren är ej skriven på den aktuella hyresrätten
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du hittar bestämmelser som reglerar frågor om hyresrätter i 12 kapitlet i jordabalken, även kallat hyreslagen.

En hyresrätt får inte överlåtas utan hyresvärdens samtycke om inte vissa undantag är tillämpliga. Ett sådant samtycke krävs även när överlåtelsen sker genom arv eller testamente. JB 12 kap. 32-33 §.

Det finns ett undantag som gäller make och sambo till den avlidne. Om hyresrätten har använts till gemensam bostad för hyresgästen och maken/sambon så krävs inte samtycke för överlåtelsen. JB 12 kap. 33 § andra stycket.

Ett annat undantag gäller närstående som varaktigt bott tillsammans med hyresgästen. En sådan närstående kan vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd att överta hyresrätten. Med närstående avses bland annat hyresgästens barn. Man ska dock ha haft gemensamt hushåll och använt lägenheten ihop i minst ett par år för att anses ha varaktigt bott tillsammans. JB 12 kap. 34 §.

Jag tolkar omständigheten att dödsbodelägaren inte är skriven på hyresrätten som att denne inte har varaktigt bott tillsammans med sin förälder, i detta fall är det alltså upp till hyresvärden att tillåta övertagandet. Det finns ingen rättighet för dödsbodelägaren att ta över hyresrätten i detta läge. Skulle det motsatta vara fallet så rekommenderar jag i det fall att hyresvärden motsätter sig ett övertagande att dödsbodelägaren vänder sig till hyresnämnden och försöker få tillstånd.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (945)
2021-07-27 Preskriptionstid gällande arv
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall

Alla besvarade frågor (94276)