Har en bank rätt att frysa ditt konto på grund av överföring till utländskt konto?

Har swedbank rätt att hindra sina klienter från att göra utbetalning till utländskt företag? Swedbank nekade transaktioner samt frös flera klienters konton pga att dom förde över/ville föra över pengar till ett utländskt trading företag? Klienterna var tvunga att komma in till banken och skriva under papper att dom inte skulle skicka pengar igen. Detta var enda sättet att öppna upp deras bankkonton igen. Har Swedbank rätt att göra såhär? Det utlänska företaget är baserat i Cypern, går därmed under EU lagstiftning. Företaget har licence att arbeta med svenska marknaden samt är godkända av både Cysec och Finansinspektionen i Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varför fryser en bank konton?

När en bank fryser ett konto kan det bero på lite olika saker. I ditt fall skulle jag tro att det rör sig om misstänkt eller olaglig verksamhet. En bank kan frysa ditt konto när det misstänks att du använder ditt konto olagligt, till exempel för penningtvätt eller återbetalning av checkar. Ibland fryser en bank också ett konto i samband med terroristfinansiering. Detta inkluderar att ta emot misstänkta betalningar från ett annat land eller deponera stora mängder pengar misstänkt, vilket resulterar i att ditt konto ska flaggas. Även spel kan göra att en bank fryser ett konto om de misstänker misstänkt aktivitet.Bankernas befogenhet att göra detta regleras framför allt i lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Knowyourcustomer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför blockerar banken betalning till utlandet?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorism samt hur omfattande risken är för det förutnämnda. Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammantaget har banken en omfattande skyldighet att motverka penningtvättbrott. Vid misstänkta transaktioner och insättningar, oftast transaktioner av högre belopp, har banken en skyldighet att ifrågasätta pengarnas ursprung. Utredningen leder dessvärre ofta till olägenhet för dig som kund, till exempel genom frysta konton. Det är dock bankens skyldighet att handla på detta sätt. I ditt fall kan jag inte med säkerhet uttala mig om huruvida frysningen av kontona var korrekt handlat av banken men de har som sagt ett stort handlingsutrymme när det kommer till misstänkt aktivitet.

Min rekommendation är att du försöker samarbeta med bankengenom att tillhandahålla all relevant information för att visa att företaget och betalningarna till företaget inte är en del av en kriminell organisation. Om banken vägrar samarbeta och inte förklarar varför de utför åtgärderna som de utför rekommenderar jag att du anmäler händelsen till Finansinspektionen. Finansinspektionen har nämligen i uppdrag att utöva tillsyn över bankerna.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet påelise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo