Har en arvtagare rätt att i efterhand granska den avlidnes bankkonto?

FRÅGA
Har arvtagare rätt att i efterhand granska den avlidnas bankkonto?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att kräva kontoutdrag från kontoförande bank kräver alla dödsbodelägares samtycke (förslagsvis skriftligen) Se Ärvdabalken 18:1 här.

Med vänliga hälsningar,

Ashtar Brikha
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1083)
2021-06-20 Köpa ut syskon från ärvd fastighet
2021-06-19 Får en dödsbodelägare vistas i den avlidnes bostad utan övriga dödsbodelägares samtycke?
2021-06-15 Vem har hand om bouppteckningen?
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?

Alla besvarade frågor (93293)