Har en arbetstagare rätt till den lön som kollektivavtalet anger?

2021-05-01 i Fackförening
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga, jag är 18 år och min tjänst som extraarbetare inom en livsmedelsbutik har precis gått över till en fast anställning från provanställning och när jag kollade på mitt anställningsavtal så insåg jag att jag tjänar endast 129 kr i timman vilket är ca 4 kr lägre än vad som står som minimilön på handels kollektivavtal hemsida och jag undrar vad jag ska göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga varierar beroende på om du är fackligt ansluten eller inte. Jag kommer därför redogöra för vad som gäller i båda alternativen. En sammanfattning kommer även finnas i slutet av min text.

Jag kommer även utgå från att angivet kollektivavtal är gällande på din arbetsplats och att bestämmelsen om lön är tillämplig på det arbetsområde som du är verksam inom.

Om du är fackligt ansluten

Om du är medlem i fackförbundet som har kollektivavtal på arbetsplatsen gäller att bestämmelserna i kollektivavtalet gäller för både dig som arbetstagare och din arbetsgivaren. I sådant fall har du rätt till den minimilön som anges i kollektivavtalet, i annat fall kan både du och din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig (27 § och 54 § medbestämmandelagen).

Om du inte är fackligt ansluten

Om du inte är medlem i fackförbundet som har kollektivavtal gäller att du har rätt till den lön som du och din arbetsgivare har kommit överens om. Du har i sådant fall inte rätt att kräva den lönen som kollektivavtalet anger. Däremot bryter din arbetsgivare mot det kollektivavtal han är bundet till om han ger dig lägre lön än vad kollektivavtalet anger. Din arbetsgivare kan i sådant fall bli skadeståndsskyldig (54 § medbestämmandelagen).

Sammanfattning

Fackligt medlem

Om du är medlem i fackförbundet som har kollektivavtal på arbetsplatsen har du rätt till den minimilön som gäller enligt kollektivavtalet.

Min rekommendation är i sådant fall att du hör av dig till ditt fackförbund eftersom de kan hjälpa dig att ta vidare frågan så att du får rätt till minimilönen.

Inte fackligt medlem

Om du inte är medlem i fackförbundet som har kollektivavtal har du inte rätt till den lön som kollektivavtalet anger. Däremot kan arbetsgivaren göra sig skyldig till att betala skadestånd.

Min rekommendation till dig är i sådant fall att du informerar din arbetsgivare om att hen kan riskera skadestånd på grund av brott mot kollektivavtal om hen inte ger dig rätt till den lön som kollektivavtalet anger. I andra hand kan du informera fackförbundet om arbetsgivarens brott mot kollektivavtalet eller bli medlem i fackförbundet och på så sätt ha rätt till angivelserna i kollektivavtalet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?