Har efterlevande sambo rätt till gemensam bil?

Har en efterlevande sambo rätt till halva bilen som de köpt tillsammans och det finns kvitto på att den efterlevande betalt hälften på densamma. Jag vet att bil inte ingår i sambolagen, men här finns ett kvitto på att hon betalt hälften av bilen.

Lawline svarar

Hej,

Sambos ärver inte varandra. Dock ska en bodelning ske när samboförhållandet upphör genom exempelvis att någon av dem avlider (se 2§ samt 8§ Sambolagen). Denna bodelning innefattar dock endast gemensam bostad och bohag (= inre lösöre för det gemensamma hemmet), se 3§ samt 6§ Sambolagen). Sambolagen är således inte tillämplig på egendom som inte utgör antingen gemensam bostad eller bohag, som exempelvis en bil (jfr 1§ näst sista meningen Sambolagen.

Även om bilen inte ingår i bodelningen är bilen i vart fall samägd av den efterlevande sambon och den avlidna sambon eller den som ärvt dennes andel i bilen. Den efterlevande sambon kan, om inte annat är avtalat, ansöka hos rätten om att bilen ska säljas på offentlig auktion (se 6§ Samägandelagen). Visar den andra delägaren inga synnerliga skäl för anstånd så ska bilen säljas. Om den efterlevande sambon, som yrkar på försäljning faktiskt vi ha bilen, kan denne då ropa in bilen vid den offentliga auktionen.

 

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.

Samägandelagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1.

 

Återkom gärna om du har fler frågor!

 

Med vänlig hälsning,

Olle AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”