Har efterlevande sambo rätt till arv?

FRÅGA
Hej,Tack i förväg för ert svar. Har man som sambo rätt till arv efter att ens sambo avlidit?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen.

Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållanden när en av parterna avlider. Huvudregeln i Sverige är att sambor inte ärver av varandra. Även om sambor inte har rätt till arv, så har den efterlevande sambon fortfarande rätt till en bodelning om han eller hon begär det (8 och 18 §§ SamboL). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon.

Det som ingår i bodelningen är sambornas samboegendom. Av 3 § SamboL framgår det att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensamt bruk. Vidare framgår det av 7 § SamboL, att till samboegendom räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål.

En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphört, dvs från den tidpunkten sambon avled. Har det gått mer än ett år så har rätten till bodelning för den efterlevande sambon upphört enligt 8 § SamboL.

Vänligen,

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2895)
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo
2021-04-13 Sambon betalade mer för lägenheten - vad händer?
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (91196)