Har efterlevande make rätt att testamentera hela kvarlåtenskapen?

2019-11-28 i Efterarv
FRÅGA
Vem ärver min faster som är änka utan barn? Ärver hennes avlidna mans syskon och syskonbarn eller min pappa eller båda? Kan hon skriva testamente och hindra dom från att ärva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Make ärver före den avlidnes arvtagare, vilka emellertid har rätt till efterarv

Det korta svaret är att både hennes avlidne mans syskon och din pappa ärver och hon kan inte testamentera den andelen som hon ärvt före den avlidne makens arvingar.

Detta följer av att när en make avlider så ärver den efterlevande maken den avlidnes kvarlåtenskap såvida kvarlåtenskapen inte har testamenterats (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken (ÄB)). Den efterlevande har dock alltid rätt att ärva fyra prisbasbelopp oaktat testamente (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den efterlevande ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att vederbörande mer eller mindre får råda över arvet efter eget tycke förutom att rätten att testamentera den kvotdel som erhållits med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). Om den först avlidna inte hade någon enskild egendom eller testamenterat delar av sin kvarlåtenskap är detta som utgångspunkt hälften. I annat fall får andelen beräknas utifrån värdet som erhållits med fri förfogande rätt delat med efterlevandes nettoförmögenhet efter bodelning och arv efter den först avlidna. När den efterlevande maken dör har vederbörandes syskon rätt till efterarv motsvarande den ovan nämnda kvotdelen, vilken i normalfallet är hälften av kvarlåtenskapen. Resterande del ärver din pappa såvida det inte finns något testamente som anger annat.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (651)
2020-01-27 Hur fungerar efterarv?
2020-01-26 Brorson till först avliden - inte tillåten förrättningsman
2020-01-23 Arvingar efter först avlidna make har rätt till efterarv
2020-01-06 Hur ärver gifta makar och deras efterarvingar?

Alla besvarade frågor (76661)