FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom15/04/2016

Har efterlevande make rätt att ärva enskild egendom?

Min fru äger ett sommarhus i Sverige, som enskild egendom, med förbehåll att ingen överlåtelse får ske så länge hon lever. Ärver jag om min fru dör före mig. Och vad händer om jag dör först?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Regler om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB), vilken du hittar här.

Om din fru skulle gå bort före dig tillfaller hennes kvarlåtenskap den efterlevande maken enligt ÄB 3:1. Detta förutsatt att din fru inte har särkullbarn (barn till vilken hon är mamma men du inte är pappa), då dessa har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Att egendom är enskild påverkar alltså inte rätten att ärva sin avlidne make, då även enskild egendom ingår i den avlidnes kvarlåtenskap.

Om du skulle gå bort före din fru gäller ÄB 3:1 även i den situationen. Om ni har gemensamma barn tillfaller all din kvarlåtenskap din fru med fri förfoganderätt (vilket innebär att hon får fritt förfoga över den under sin livstid men inte har rätt att testamentera bort den), för att sedan tillfalla era eventuella gemensamma barn då din fru sedan går bort. Om du skulle efterlämna särkullbarn har dessa rätt till sin arvslott direkt, se ÄB 3:1 mening 2.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare