Har domstolen beräknat antalet dagsböter felaktigt?

2019-04-21 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej!Jag fick dagsböter för ringa narkotikabrott. 3.8 gramm gav 150 dagsböter!! Jag måste betala 15000 kronor. Jag har läst på er sida att 150 dagsböter beskriver ungefär 50 gram! Hur kan det vara en sån straff för mig? Kan de har skrivit fel? Har inkomst på 29000 före skatt är 29 och detta är första gången jag har gjort något för fel!
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Antalet dagsböter
Antalet dagsböter ges ut i ett antal om minst 30 och högst 150 stycken (25 kap. 2 § brottsbalken). Riksåklagaren har i sitt rättsPM 2012:7 (uppdaterad juli 2017) sammanställt praxis gällande straffmätning vid vissa brottstyper. I PM:en framgår att antalet dagsböter vid narkotikabrott skiljer sig beroende på vilken narkotikatyp det gäller och i vilken mängd.

Det framgår inte i din fråga vilken typ av narkotika du blivit anträffad med. Jag kommer därför att ange några exempel på vad PM:en angett som påföljd (antalet dagsböter) för olika typer av narkotika.
* Amfetamin, mellan 3.5-4 gram = 130 dagsböter
* Cannabis, mellan 3-5 gram = 50 dagsböter
* Syntetiska katinoner, mellan 3.5-4 gram = 130 dagsböter
* Heroin, max 0.05 gram = 150 dagsböter
* Tramadol, mellan 2-4 gram = 60 dagsböter
* Svamp, mellan 2-20 gram = 50 dagsböter
* Vid eget bruk av narkotika (som ansetts ringa) har det i praxis framgått att huvudregeln ska vara 30 dagsböter.

För att besvara din fråga påverkas antalet dagsböter av narkotikatyp och mängd. Föreligger försvårande eller förmildrande omständigheter kan påföljden bli annorlunda än det PM:en angivit. Dessutom är det upp till varje åklagare att ta ställning till straffnivån. Det är sedan domstolen som gör den slutgiltiga bedömningen av antalet böter.

Dagsbotens belopp
Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50-1000kr, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § brottsbalken) Domstolen har alltså utgått från din inkomst vid bedömningen av beloppet.

Du kan överklaga domen
Är du missnöjd med påföljden och anser att domstolen agerat felaktigt kan du överklaga domen till hovrätten. Överklagandet måste göras skriftligen inom tre veckor från dagen då domen meddelades (51 kap. 1 § rättegångsbalken)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (418)
2020-05-29 Vad ett narkotikabrott kan innebära för en persons arbetssituation
2020-05-27 Är det straffbart att bruka cannabis och vad kan påföljden bli?
2020-05-25 Är cannabisknoppar lagliga?
2020-05-21 Vad händer med uppgift i belastningsregistret om man överklagar en dom?

Alla besvarade frågor (80471)